Zesde cursus Gastheerschap van start

dinsdag 7 januari 2014

Nationaal Park Weerribben-Wieden organiseert voor de zesde maal een Gastheerschapscursus voor ondernemers in of grenzend aan het gebied. De voorgaande cursussen  zijn door de deelnemers als zeer zinvol en inspirerend ervaren.
Nog enkele plekken vrij
Na deze vijf cursussen bestaat het netwerk van Gastheren van Nationaal Park Weerribben-Wieden uit  96 gecertificeerde ondernemers. 
Op 10 februari 2014 start de zesde editie.
De cursus wordt georganiseerd door IVN, voor Nationaal Park Weerribben-Wieden in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en WaterReijk Weerribben Wieden.
U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Informeren en verwijzen
Tijdens de cursus maken deelnemers kennis met de geschiedenis, de cultuur-historische elementen en de veelzijdige natuur in het gebied, waarbij de bijzondere plekken uitgelicht en bezocht worden.
Gastheren en gastvrouwen kunnen na deze cursus hun gasten goed informeren en de weg wijzen in het gebied. Ze ontvangen folders  en worden herkenbaar als gastheer en gastvrouw in het Nationaal Park door middel van een gevelbordje en vermelding op de website van het Nationaal Park en de digitale kaart www.ontdekweerribbenwieden.nl
Voor opgave of meer informatie: n.vanderlaan@ivn.nl

Cursusdagen
De cursus omvat vier avonden – 10 en 24 februari, 3 en 17 maart - en een dag in het veld op maandag 24 maart.
De bijeenkomsten vinden op verschillende locaties in het gebied plaats en duren van 19.30 uur tot 21.30 uur.
De velddag begint om 09.30 uur en wordt afgesloten rond 17.00 uur. 

Meer informatie over het Gastheerschap van Nationaal Park Weerribben-Wieden, klik hier