Voortgezet onderwijs

Een bezoek aan Nationaal Park Weerribben-Wieden kan ook ingepast worden in het lesprogramma van het voorgezet onderwijs. De educatieve programma's voor groep 8 zijn ook geschikt voor brugklasleerlingen, zeker aan het begin van het schooljaar. Maar er zijn ook leerlingen die het handelingsgedeelte van hun biologie examen bij het bezoekerscentrum hebben uitgevoerd. Beide  terreinbeherende organisaties - Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten- bieden mogelijkheden voor invulling van de maatschappelijke stage in klasseverband. 

Neem voor verdere informatie contact op met:
Natuurmonumenten De Wieden
Bezoekerscentrum De Wieden
Beulakerpad 1
8328 AH St. Jansklooster
T: 0527-246644 
Staatsbosbeheer De Weerribben
Buitencentrum Weerribben
Hoogeweg 27
8376 EM Ossenzijl
T: 0561-477272