Vistrap werkt na aanpassing goed

dinsdag 8 maart 2016

Natuurmonumenten heeft een grotere pomp geplaatst bij de vistrap in natuurgebied ’t Klooster bij Giethoorn-Noord. Daardoor kunnen vissen makkelijker in het moerasgebied komen en dat maakt ’t Klooster ook geschikter voor moerasvogels.

Vistrap
’t Klooster is een paar jaar geleden omgevormd van agrarisch land naar een nieuw natuurgebied. Omdat het hoger ligt dan de omringende delen van De Wieden komt vis er niet op de natuurlijke weg in. Een vistrap maakt dat wel mogelijk, maar die werkte de afgelopen jaren niet voldoende. Student Phil Wildeboer uit Wanneperveen stelde vorig jaar vast dat de watertoevoer onvoldoende was en dat een grotere pomp dat probleem zou verhelpen.
We zien meteen resultaten van de ingreep. Vissen moeten bij ’t Klooster een hoogteverschil van dertig centimeter overbruggen. Dat gaat nu makkelijker”, zegt Broer Blaauwbroek van Natuurmonumenten. Uit onderzoek van Wildeboer bleek al dat voldoende vissen via de trap het gebied in willen. Hij trof ook de grote modderkruiper, een soort die voorkomt op de rode lijst van beschermde diersoorten. Van een goede visstand profiteren moerasvogels als roerdomp, purperreiger en de bruine kiekendief.
De vistrap bij ’t Klooster is de enige in De Wieden. Wel werkt Natuurmonumenten op andere plekken met een verhoogd waterpeil. Ook dat gebeurt om het leefgebied voor vogelsoorten zo optimaal mogelijk te maken.