Vispassage bij gemaal Stroink laat duizenden vissen door

maandag 10 november 2014

©Waterschap Reest en WiedenDit voorjaar is de vispassage bij gemaal A.F. Stroink in Vollenhove in gebruik genomen. Sinds 1919, het jaar waarin het gemaal tot stand kwam, was de natuurlijke migratieroute voor vis op weg van en naar de waterrijke natuurgebieden Wieden en Weerribben afgesloten.

Vissoorten zoals de paling konden bijna 100 jaar niet hun natuurlijke instinct volgen en naar hun geboortegronden zwemmen. Maar ook algemene soorten zoals de brasem en snoekbaars konden niet hun overwinteringsgebied opzoeken. De nieuwe vispassage heeft een einde gemaakt aan deze barrière. Alle vissen kunnen weer heen en weer zwemmen tussen de boezem van Noordwest Overijssel en het IJsselmeer en verder.

Tellen van de vis
Kortgeleden is Reest en Wieden gestart met het tellen (monitoren)van de vissen. Dit gebeurt de hele maand november nog. Dit najaar gaat het om de vissen, zoals (snoek)baars, voorn en paling die de boezem van Noordwest Overijssel uit zwemmen richting de Waddenzee. De verwachting is dat vele ‘schieralen’ (geslachtsrijpe paling op weg naar verre paaigronden) de vispassage zullen gebruiken.
Het bijzondere is dat het waterschap de bemonstering in eigen beheer uitvoert, onder de deskundige begeleiding van de plaatselijke beroepsvisser Stefan Lok.

Nog net geen file….
Het waterschap vist met een fuik al een week bij de vispassage en er zijn al meer dan 20.000 vissen gevangen en ook weer losgelaten. Daarmee zijn de verwachtingen al ver overtroffen. Naast het groot aantal vissen zijn er ook veel verschillende soorten vissen (zoals winde, snoek, zeelt) gevangen. 

(Persbericht van Waterschap Reest en Wieden)