Processtappen

Waarom het proces Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl?
In september 2014 besloot het College van Provinciale Staten van de Provincie Overijssel dat de provincie niet langer verantwoordelijk is voor de nationale parken in Overijssel. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenwijkerland heeft de handschoen opgepakt en wil het Nationaal Park een nieuw perspectief bieden, onder de randvoorwaarde dat ook andere gebiedspartners meedoen. In de raadsvergadering van december 2014 kwam de vraag aan de orde in welke mate wordt voldaan aan de randvoorwaarde van draagvlak. Dat heeft geleid tot een aantal vervolgstappen.

Meer informatie over de voortgang van het proces in het kernteam, klik hier

Wat is er gebeurd in dit proces?
24 februari 2016-  Gebiedsbijeenkomst 'Even bijpraten' ( impressie volgt)
15 december 2015 - Kernteam levert voortgangsrapportage op aan de Gemeenteraad  (persbericht)
14 september 2015-  Opdrachtbrief van gemeente aan kernteam
3 september 2015 - Kernteam Nationaal Park van start
1 september 2015 - 'Plan van aanpak' wordt besproken in raadsvergadering.
25 augustus 2015 - Politieke markt gemeente Steenwijkerland
7 juli 2015 - Gebiedspartners stemmen in met traject NP WW nieuwe stijl
25 juni 2015 - Afvaardiging Economische Zaken op bezoek
29 april 2015 - Informatiebijeenkomst vertegenwoordigers Plaatselijke Belangen Gemeente Steenwijkerland

  • Voor verslag van deze bijeenkomst, klik hier
  • Voor presentatie tijdens deze bijeenkomst over de voortgang van het proces, klik hier

16 april 2015 - Informele uitwisseling ervaringen werkbezoek 10 en 11 april
10 en 11 april 2015 - Inspiratie werkbezoek Nationaal Park de Biesbosch en Nationaal Park Hoge Kempen
18 februari 2015 - Gebiedsbijeenkomst met bewoners, ondernemers en terreineigenaren over de koers voor het Nationaal Park. Impressie
11 december 2014 - Overlegorgaanvergadering in teken van afscheid en kijken naar toekomst
1 juli 2014 - Advies over toekomst Nationaal Park naar Gedeputeerde Staten
11 juni 2014 - Tussenrapportage Transitieteam
25 maart 2014 - Rapport Provincie Overijssel 'Toekomst Nationale Parken'
12 februari 2014 - Nationaal Park nieuwe stijl