Overlegorgaan Vergadering 26 maart 2014

De vergadering van het Overlegorgaan van Nationaal Park Weerribben-Wieden vindt plaats op:
woensdag 26 maart
aanvang 19.30 uur

Locatie
Bezoekerscentrum De Wieden, Beulakerpad 1 te St. Janklooster.