Overlegorgaan 20 maart 2013

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een openbare vergadering van het Overlegorgaan Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Deze vergadering vindt plaats op:
woensdag 20 maart 2013,
aanvang 19.30 uur
Veldschuur Bid en Werk, Wijkweg 2, 7954 HP Rouveen

(Er dient geparkeerd te worden op het parkeerterrein aan de Wijkweg)

.
Hieronder vindt u de agenda en de bijbehorende vergaderstukken voor deze openbare vergadering.

Agenda -     bijlage    
   1. Opening/Mededelingen
   2. Notulen 28 november 2013 -  bijlage 
   3. Verzonden stukken
       a. Brief aan GS - Aanbieding Strategisch Ontwikkelingsplan en
           Bestedingenplan 2013 - bijlage
       b. Uitnodiging voor kennis- en informatiebijeenkomst over New Company
           aan St. Waterreijk Weerribben-Wieden en St. Waterrecreatie
           - bijlage
       c. Brief aan Landinrichting NW Overijssel over Streekrekening - bijlage
   4. Ingekomen stukken
       a. Besluit GS Bestedingenplan 2013 - bijlage
       b. Brief Ministerie van Economische Zaken: Wijziging regeling
           aanwijzing nationale parken - bijlage (6MB!)
   5. Stand van zaken 4 programmalijnen
       a. Programmalijn Natuur - bijlage
       b. Programmalijn Bezoekersmanagement - bijlage
       c. Programmalijn Profilering - bijlage
       d. Programmalijn Innovatie en gebiedsontwikkeling - bijlage
   6. Hinder voor recreatievaart door waterplantengroeie (bespreekpunt)
   7. Stand van zaken
       a. Proces Rietimpuls (mondelinge toelichting)
       b. Project pompen op zonne-energie (mondelinge toelichting)
       c. Project Rietreststoffen (mondelinge toelichting)
   8. Rondvraag