Stichting Weerribben-Wieden

Doelstelling Stichting Weerribben-Wieden

Het doel van de stichting is een kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen voor Nationaal Park Weerribben-Wieden en haar omliggende gebied. Dit wil zeggen dat wij ons voornamelijk bezighouden met eenduidige gebiedspromotie. Wij doen dit onder andere door het verhaal van Weerribben-Wieden te vertellen. Een verhaal over vervening, de handelsgeest en de overlevingsstrijd van mensen in ons gebied. Daarnaast moet het duidelijk zijn dat je in ons gebied bent. Daarom realiseren wij toegangspoorten. Hierbij kunt u denken aan fysieke en digitale poorten. Tot slot herkent u ons aan onze karakteristieke huisstijl zoals het logo en onze naam.
 

Wie zijn wij?

Stichting Weerribben-Wieden is een organisatie van, voor en uit het gebied Weerribben-Wieden. Bewoners, ondernemers, terreinbeheerders en gemeente werken samen via deze stichting.
Werkorganisatie: de werkorganisatie bestaat uit drie werknemers. Aan het roer staat Jurr van Dalen als directeur.
Stichtingsbestuur: boven de werkorganisatie staat een stichtingsbestuur. Het adviseert en bepaalt de koers van de organisatie om bovenstaande doelstelling te realiseren. Het stichtingsbestuur bestaat uit negen vertegenwoordigers van alle gebiedspartijen in Steenwijkerland. Dit zijn:
  • Gemeente Steenwijkerland
  •  Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Steenwijkerland
  •  KOPTOP
  •  LTO Noord, afdeling Steenwijkerland
  •  Natuurmonumenten, gebiedseenheid De Wieden
  •  Staatsbosbeheer, regiodirectie Oost
  •  Ondernemersplatform Steenwijkerland
  •  Plaatselijke Belangen in de Weerribben
  •  Plaatselijke Belangen in de Wieden