Op vogelreis

'Op vogelreis' is ontwikkeld voor groepen 5 en 6, maar ook combinatieklassen met groep 4 of 7 zijn mogelijk. Bij 'Op vogelreis' staan vijf vogels centraal: de aalscholver, buizerd, grauwe gans, fuut en rietzanger. Door in de huid te kruipen van een van deze vijf vogels, ervaren de leerlingen wat vogels allemaal meemaken op hun levensreis en nodig hebben om te kunnen overleven. Daarbij wordt ook steeds een verband gelegd met de leefwereld van de kinderen zelf. 


Reserveren
Basisscholen kunnen reserveren via het digitale boekingssysteem: reservering maken. Voor reserveringen binnen een termijn van 21 dagen, kunt u bellen met het bezoekerscentrum van uw keuze: Bezoekerscentrum De Wieden 0527-205660 of Buitencentrum De Weerribben 0561-477272.
Bij vragen kunt u contact opnemen met: n.vanderlaan@ivn.nl of met het bezoekerscentrum waar u heen wilt:bcdewieden@natuurmonumenten.nl of via excursies-weerribben@staatsbosbeheer.nl

Voorbereiden en verwerken
Op vogelreis is een 'laagdrempelig' programma waarvoor geen uitgebreide voorbereiding op school nodig is. Wel zijn er aandachtspunten voor de leerkracht geformuleerd. Deze is geschreven voor de scholen uit Steenwijkerland, maar ook bruikbaar voor scholen van daarbuiten.

Uitvoering
- De leerkracht meldt zich bij de balie van het bezoekerscentrum en betaalt
- Een medewerker van het centrum verzorgt de inleiding
- De leerlingen gaan in groepjes van 4 en onder begeleiding van een volwassenen (ouder/chauffeur/leerkracht) met hun koffertje buiten de opdrachten over hun vogelsoort doen.
- Na afloop wordt de koffer ingeleverd
- De medewerker van het centrum sluit samen af
- De kinderen zijn ongeveer 1,5 uur bezig in en rondom het centrum