Onderdoorgang verbindt bewoners

woensdag 18 december 2013

De nieuwe natuurverbindingen bij de provinciale weg N333 bij Muggenbeet beginnen steeds meer vorm te krijgen, zowel bij de Roomsloot als bij de hoofdfaunapassage (de nieuwe brug) bij Muggenbeet.

De onderdoorgang bij de nieuwe brug wordt voor alle bewoners gemaakt, dus zowel voor  planten en dieren, als voor de mens! 

Er komt aan de oostkant van de onderdoorgang van de nieuwe brug een wandelpassage, waarbij onder de brug een educatieve wand komt. Hier staan voetsporen van dieren op, zoals van een otter, ree, gans, reiger en een waterspitsmuis. Hiernaast komt er ook een informatie-paneel, waarop wordt uitgelegd waarom en voor wie deze natuurverbinding is aangelegd. De wandelpassage wordt zo aangelegd dat er in de toekomst een fietspad van gemaakt zou kunnen worden.

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden liggen momenteel prima op schema en projectbegeleider de heer ter Braak van Spijker Infrabouw BV verwacht dat in het voorjaar 2014 de nieuwe brug voor autoverkeer wordt opengesteld. Hierna zal de huidige tijdelijke weg worden afgebroken en zullen de afrondende werkzaamheden van de natuurverbinding bij Muggenbeet plaats vinden.
Het project komt tot stand in afstemming met Nationaal Park Weerribben-Wieden, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied Oost, waterschap Reest en Wieden en lokale belanghebbenden.

Bron: Van Spijker Infrabouw BV

Meer informatie over het project 'Natuurverbindingen Weerribben-Wieden', klik hier