RTV Oost bij start 8e IVN cursus Gastheerschap

In Nationaal Park Weerribben-Wieden is voor de achtste keer een nieuwe IVN-cursus gastheerschap van start gegaan.

Recreatieondernemers uit het gebied leren er van alles over hun eigen omgeving, zodat zij hun gasten beter kunnen voorlichten.

Nederlands

Fotojaarverslag communicatie en educatie in 2015

Ook in 2015 is er weer een heleboel gebeurd in Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Nederlands

Life-project Zwartsluis gaat laatste fase in

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het zogenoemde Life-project bij Zwartsluis. Met Europese subsidie graaft de firma A. de Jonge uit St. Jansklooster in opdracht van Natuurmonumenten oude trekgaten open en verwijderen ze bossen.
Belangrijkste doel: herstellen van het oude laagveenlandschap dat een schatkamer is voor veel bijzondere flora en fauna.

Nederlands

Samen aan de slag in de eendenkooi

Tijdens de jaarlijkse oudermorgen van de Junior Rangers Nationaal Park Weerribben-Wieden werden de ouders bijgepraat én gingen ze gezamenlijk aan het werk in de Kloosterkooi in Kalenberg.

Nederlands

Bodemonderzoek naar Beulake

Onderzoek
Een Amsterdams bedrijf heeft bodemonderzoek gedaan op de locatie van het verdronken dorpje Beulake. Dit in opdracht van Natuurmonumenten. Met een speciale sonarboot is bekeken wat er nog van het dorp op de bodem is te zien.

Nederlands

Ontdek het winters ambacht

Riet
Rietsnijders zijn nu volop aan het werk in het Weerribben en Wieden gebied. Wie kent niet de sfeervolle plaatjes van de noeste arbeiders in de uitgestrekte rietvelden. Er staat zo’n 2300 hectare riet in het hele gebied dat tussen december en april gesneden wordt.

Nederlands

Nationaal Park nieuwe stijl in volle gang

Sinds 1 september jongstleden is het kernteam officieel van start gegaan met het transitietraject ‘Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl’.
Doel van dit proces is om een toekomstbestendige organisatie voor het Nationaal Park te ontwikkelen.

Nederlands

Inschrijving cursus Gastheerschap van start

In januari gaat wederom de cursus Gasheerschap Nationaal Park Weerribben-Wieden van start. IVN organiseert deze cursus voor de achtste maal voor ondernemers uit of grenzend aan Nationaal Park Weerribben-Wieden. De ondernemers die aan de vorige cursussen hebben deelgenomen zijn allemaal enthousiast over wat ze tijdens de cursus hebben geleerd. De inschrijving voor de nieuwe cursus is vanaf nu van start gegaan.

Nederlands

LIFE-project bij Zwartsluis van start

Natuurmonumenten is bij Zwartsluis begonnen met de tweede fase van het zogenoemde LIFE-project. Dat moet uiteindelijk leiden tot nieuw trilveen in De Wieden.

Nederlands

Pagina's