Auken toplocatie kolonievogels

De lepelaarskolonie in De Auken neemt licht in omvang toe. Dat blijkt uit tellingen van Natuurmonumenten in het gebied tussen Giethoorn en Steenwijk. Die vonden overigens vanuit de lucht plaats. Jaarlijks vliegen boswachters van Natuurmonumenten over De Wieden.

Nederlands

Walhalla voor oeverzwaluw

Aan de zuidkant van De Weerribben is in 2014 een nieuw natuurgebied opgeleverd; Wetering Oost en Wetering West. Door de combinatie van waterberging en natuur in dit gebied, is dit een perfecte plek voor vogels om te foerageren en te broeden. Door de aanwezigheid van vele insecten in en rond De Weerribben is deze omgeving een favoriet foerageergebied voor alle in Nederland voorkomende soorten zwaluwen. Voor de oeverzwaluw was er echter het probleem dat er geen nestgelegenheid was.

Nederlands

Eerste Weerribben-trail

Op zaterdag 9 juli vindt er in het Nationaal Park Weerribben-Wieden de eerste ‘Weerribben-trail’ plaats. Trailrunning is immens populair bij de hardlopers, en vindt vooral op onverharde en uitdagende routes plaats. Staatsbosbeheer werkt met Run2Day Zwolle samen om deze Weerribben-trail te organiseren.

Nederlands

Zestig vrijwilligers volgen Wiedenacademie

Maar liefst zestig vrijwilligers van Natuurmonumenten zitten in de ‘schoolbanken’ van de Wiedenacademie. Zij kwamen daarbij in aanraking met alle facetten van het vrijwilligerswerk en De Wieden. Maandagmiddag was de vijfde bijeenkomst en binnenkort wordt de opleiding afgesloten met een velddag.

Nederlands

Vistrap werkt na aanpassing goed

Natuurmonumenten heeft een grotere pomp geplaatst bij de vistrap in natuurgebied ’t Klooster bij Giethoorn-Noord. Daardoor kunnen vissen makkelijker in het moerasgebied komen en dat maakt ’t Klooster ook geschikter voor moerasvogels.

Nederlands

'Waterplan’ voor het 24e jaar op het water

‘Preventieve werking nog steeds heel groot’
Zeven samenwerkende overheden en instanties varen sinds half april weer door de Kop van Overijssel. Dagelijks zijn ze met twee patrouilleboten op het water. “Daarvan gaat een enorm preventieve werking uit. In heel Nederland is bekend dat je je rond Giethoorn aan de maximum vaarsnelheid moet houden…”, zegt Dirk Roze van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Nederlands

Wiedenweetjes - mei

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit De Wieden via de Wiedenweetjes.

Wat is er deze maand allemaal gebeurd?
Welke activiteiten staan er op de planning?
Welke bijzondere waarnemingen zijn er gedaan?

Je leest het elke maand in de Wiedenweetjes!

Nederlands

Voorstel kernteam naar B&W Steenwijkerland

Wethouder Jacques Wagteveld van de gemeente Steenwijkerland heeft donderdagavond 26 mei officieel het voorstel 'Weerribben-Wieden - naar een Nationaal Park nieuwe stijl' in ontvangst genomen. Na een periode van hard werken door leden van het kernteam 'Nationaal Park Nieuwe stijl' en andere betrokkenen in diverse deelprojecten is dit voorstel tot stand gekomen.

Nederlands

Kennis maken met Junior Rangers bij ‘Wat drijft jou?’

Tijdens de Weerribben-Wieden Week van het Nationaal Park wordt er op zaterdag 28 mei het evenement ‘Wat drijft jou? georganiseerd.
Een middag vol met activiteiten voor jong en oud bij het Buitencentrum De Weerribben in Ossenzijl.
Tijdens deze middag is het ook mogelijk om kennis te maken met de Junior Rangers van Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Nederlands

Weerribben-Wieden Week

Van zaterdag 21 mei tot en met zondag 29 mei 2016 vindt de eerste editie plaats van de Weerribben-Wieden Week.
Een week, rondom de Europese "Dag van het Nationaal Park" op 24 mei,  boordevol activiteiten voor en door bewoners in en om  Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Nederlands

Pagina's