Cultuurhistorische wandeling Landgoed Eese

Op vrijdag 21 april organiseert de IVN-afdeling Noordwest-Overijssel een cultuurhistorische wandeling op Landgoed Heerlijkheid De Eese onder deskundige begeleiding van Harry Bouwman.
De wandeling start om 18.30 uur bij de Grote Schuur, Van Karnebeeklaan 7a, 8347 WB Eesveen. Aanmelden is noodzakelijk!

Fill out my online form.
The easy to use Wufoo form builder helps you make forms easy, fast, and fun.

In de Kop van Overijssel ligt Heerlijkheid De Eese, eigendom van de familie Van Karnebeek. Dit prachtige landgoed heeft een oppervlakte van circa 800 hectare; twee derde ligt in Overijssel, een derde in Drenthe en een klein deel in Friesland. Circa 440 hectare is bos en 360 hectare bestaat uit (voormalige) landbouwgrond.

Buitenplaats
De voormalige Minister van Buitenlandse zaken, Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, kocht het landgoed in 1923 van de koffiehandelaar Michiel Onnes van Nijenrode, die het op zijn beurt in 1915 had gekocht van de familie Brants. Tot 1879 was het landgoed meer dan twee eeuwen eigendom van de familie Van Rechteren. Het centrum van het landgoed, met daarin het in 1917 gebouwde houten landhuis, is aangewezen als cultuurhistorische buitenplaats. De naam ´Eese´ is afgeleid van het woord ´ees´, Nieuwfries ´ies´, dat ´bijeen gelegen bouwland´ betekent. Op de Eese wordt inderdaad al eeuwenlang landbouw bedreven. De naam ‘Eze’ komt al voor in de 13e eeuw.

Neanthertalers
Het gebied, gelegen op een stuwwal uit de voorlaatste IJstijd, kent een rijke cultuurhistorie, beginnend bij de Neanderthalers. Ook de hunebedbouwers hebben er gebivakkeerd, evenals mensen in de Bronstijd en de IJzertijd. Uit de Middeleeuwen dateren de vele boswallen. In 1619 werd ‘Het Slotje’, een havezate, gebouwd op een plaats waar al eerder bewoning was. Hier liggen percelen met de tot de verbeelding sprekende namen als ‘Galgenveld’ en ‘Kiekersveld’.

Eigen verhaal
In de twintigste eeuw werd op het landgoed een bloeiend landbouwbedrijf gesticht, dat echter in 2004 werd opgeheven. Alle bewoners hebben in het gebied hun eigen sporen nagelaten die tezamen de geschiedenis van het landgoed illustreren. De rondleiding voert u langs de vele mooie plekken op De Eese, die allemaal hun eigen verhaal vertellen.