Eindadvies kernteam Nationaal Park Weerribben-Wieden

donderdag 2 maart 2017

Afgelopen twee jaar heeft het kernteam 'transitie Nationaal Park Weerribben-Wieden' zich ingezet voor de verkenningen van mogelijkheden naar een zelfstandig Nationaal Park nieuwe stijl. In 2016 is veel gebeurd; zo heeft het kernteam 27 voorstellen gedaan voor Weerribben-Wieden, die positief ontvangen zijn door zowel raads- als collegeleden. Sluitstuk van dit tweejarige proces is het eindadvies. Hierin doet het kernteam een aantal voorstellen, voor bijvoorbeeld de zelfstandige organisatievorm. De verschillende kernpartners hebben afgelopen twee jaar samengewerkt aan een gemeenschappelijke visie voor de toekomst van Weerribben-Wieden. Dit is constructief, prettig en doeltreffend gebleken. De kernpartners willen deze samenwerking continueren onder het bestuurlijk dak van een stichting; Stichting Weerribben-Wieden. In dit eindadvies wordt omschreven welke vorm dit krijgt.

Wethouder Jacques Wagteveld ontving op donderdag 2 maart het eindadvies van het kernteam.