Boekpresentatie en opening expositie

Op zaterdag 28 mei 2016 is het zover…

Het RIETboek over de rietsnijders werkzaam in Kalenberg/Hoogeweg  (gelegen in De Weerribben) in de periode 2011-2015, wordt op zaterdag 28 mei gepresenteerd. 

Het boek geeft een beeld van ruim 70 rietsnijders werkzaam in het gebied Kalenberg-Hoogeweg in de periode 2011-2015. Dankzij hun spontane medewerking, is een compleet overzicht tot stand gekomen.

Daarnaast wordt het ontstaan, de ontwikkeling en de huidige situatie van van het gebied rond Kalenberg/Hoogeweg beschreven. Er wordt ingezoomd op het ambacht van het rietsnijden en het proces van riet verwerken wordt geheel beschreven. Dit alles wordt ondersteunt met prachtige foto’s. Naast de portretten van de rietsnijders bevat het boek onder meer de ontstaansgeschiedenis van het Weerribbengebied en een beschrijving van het mooie ambacht van het rietsnijden.

Foto expositie
In het voormalig kerkje ’t Lokaal  in Kalenberg wordt op 28 mei 2016 tevens de foto expositie geopend: “Een portret van de rietsnijder”.
De opening wordt verricht door de in Kalenberg woonachtige schrijfster, Marjan Berk

Update: Vanwege de grote belangstelling is de opening verhuist naar het Kalenberger Gemeenschaps Huis (KGH) in Kalenberg

U bent allen welkom van 16.00 uur tot 18.00 uur in het KGH in Kalenberg.