Natuurmonumenten maakt inhaalslag met trekgaten

maandag 18 april 2016

Natuurmonumenten wil de komende jaren een flinke inhaalslag maken met nieuwe trekgaten in De Wieden. Het is een van de speerpunten uit de nieuwe natuurvisie voor de komende achttien jaar. Beheerder Bea Claessens presenteerde een conceptversie aan medewerkers, vrijwilligers en andere relaties.

Natuurvisie
De visie is voor een belangrijk deel gericht op behoud. De Wieden zijn al prachtig en dat moet vooral zo blijven. Claessens verwijst nog eens naar de enorme lijst met bijzondere planten en dieren die steeds zeldzamer worden en in De Wieden wel voorkomen. “Onze grootste opgave is om die situatie in stand te houden”, vindt Claessens.

Trekgaten
Trekgaten zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Die zorgen ervoor dat er voldoende water naar De Wieden komt. “En ze dragen eraan bij dat we hier alle fases van verlanding hebben. In De Wieden wordt land water, en water land. Juist daardoor komen hier zoveel bijzondere planten en dieren voor”, legt Claessens uit. Een inhaalslag is meer dan nodig. In plaats van 150 hectare zijn de afgelopen jaren slechts 38 hectare nieuwe trekgaten gerealiseerd. Met provinciale steun moet die achterstand worden weggewerkt.

Weidevogels en meer
Andere concrete doelstellingen zijn onder meer 100 hectare extra weidevogelgebied, 58 hectare meer trilveen, 200 hectare minder bos en 160 hectare nieuw hooiland. Belangrijk is ook dat De Wieden een ‘robuust’ gebied blijft. Mochten er kansen zijn om de natuur uit te breiden, dan is Natuurmonumenten alert. “Dat geldt vooral voor de verbinding tussen Wieden en Weerribben. Dat is nu niet meer dan een flessenhals”, aldus  Claessens.

Cultuurhistorie en landschap
Natuurmonumenten wil de komende jaren meer aandacht besteden aan cultuurhistorie en het landschap. “Die thema’s zijn in dit gebied net zo belangrijk als natuur. De Wieden zijn gevormd door mensenhanden. Het landschap is zo bijzonder omdat je de hele ontginningsgscheidenis terugvindt in het gebied. Daar willen we meer de nadruk opleggen.”

Beleving
Wat niet wegneemt dat ‘natuurbeleving’ minstens zo belangrijk wordt. Open stellen vindt Claessens belangrijk. “De beste manier om mensen liefde voor de natuur bij te brengen, is om ze te laten genieten van de natuur”, aldus Claessens, die daarom ook nadrukkelijk aandacht heeft voor toerisme en samenwerking met de regio. Opmerkingen tijdens de presentatieavond worden nog verwerkt in de eindversie. Die verschijnt vermoedelijk in de tweede helft van de zomer.