Ontdek het winters ambacht

donderdag 21 januari 2016

Riet
Rietsnijders zijn nu volop aan het werk in het Weerribben en Wieden gebied. Wie kent niet de sfeervolle plaatjes van de noeste arbeiders in de uitgestrekte rietvelden. Er staat zo’n 2300 hectare riet in het hele gebied dat tussen december en april gesneden wordt.
Op verschillende plaatsen blijft een areaal riet staan ten behoeve van de vogels, die nestelen in het overjarige riet. De unieke natuur van Nationaal Park Weerribben-Wieden is mede afhankelijk van het werk van de rietsnijders. Befaamd is het Weerribben- en Wiedenriet, dat wordt gebruikt als dakbedekking.

Ontdek het zelf
Fantastisch om dit werk eens van dichtbij mee te maken!
In zowel De Weerribben als De Wieden is dit deze winter mogelijk.

- 7 februari, start 12.30 uur in De Wieden,
voor informatie en opgave klik hier
Tijdens een wandeling over het laarzenpad vertelt de gids van Natuurmonumenten over het oude ambacht riet snijden.

- 5 maart, start 09.30 uur in Noordoostelijk deel van De Weerribben, 
voor informatie en opgave klik hier
Op deze zaterdagochtend krijgt u informatie over het telen van riet van een natuurgids van IVN afdeling Noordwest Overijssel en kunt u actief kennis maken met het werk van de rietteler.