Nieuw gras in De Wieden

donderdag 17 september 2015

Op vrijdag 11 september is door een groep medewerkers van Natuurpunt (Belgische evenknie van Natuurmonumenten) een bijzondere grassoort ontdekt in het natuurgebied De Wieden. Namelijk rijstgras, een plantensoort die nog niet eerder in dit natuurgebied is gezien.

Honderd planten in de oever
Op het stuk naar ‘De Vlakte’ werden minimaal honderd van deze planten in de oeverzone ontdekt. Rijstgras is voor deze ecologen een bekend plantje in België. In De Wieden was het nog niet eerder waargenomen. De Belgen suggereerden dat de klimaatsverandering hier debet aan is.

Scherpe bladen
Deze grassoort staat op open zonnige plaatsen en in De Wieden vooralsnog langs waterkanten. De aren vertonen kronkels, de knopen van de stengel zijn typisch behaard. In Engeland wordt ze 'Cut-Grass' genoemd en niet geheel onterecht want de bladen zijn erg scherp.

Tijdens de vegetatiekartering zal extra aandacht besteed worden aan deze unieke vondst voor De Wieden.