Kernteam Nationaal Park nieuwe stijl van start

dinsdag 8 september 2015

Het kernteam 'Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl' is donderdag 3 september 2015 begonnen aan zijn taak om een nieuwe invulling te geven aan het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties (Ondernemersplatform Steenwijkerland, LTO, KOPTOP, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Steenwijkerland), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, twee vertegenwoordigers namens plaatselijke belangen en de gemeente Steenwijkerland. 

Groen licht
De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op dinsdag 1 september 2015 hiervoor het licht op groen gezet. De raad heeft opdracht gegeven om te onderzoeken hoe een nieuwe organisatie voor het Nationaal Park kan worden opgezet. Belangrijk daarbij voor de raad is dat er voldoende draagvlak is voor de nieuwe opzet bij de gebiedspartners. 

Leidend voor de nieuwe opzet van het Nationaal Park is dat de belevingswaarde van de natuurgebieden wordt benut voor de promotie van het gebied. Ook dient de regionale economie, de leefbaarheid voor de bewoners en natuureducatie gestimuleerd te worden.  

Plannen maken
Het kernteam gaat voor verschillende deelthema’s plannen maken. Daarvoor gaat ze eerst goed in beeld brengen wat op dit moment de betekenis is van het Nationaal Park. Van daaruit zal worden gekeken naar de nieuwe kansen voor bijvoorbeeld de economie, leefbaarheid en de promotie van het gebied. Verder moet worden nagedacht over organisatiestructuur die daar bij hoort en wat er financieel voor nodig is.

De gemeenteraad heeft gevraagd om in juni 2016 de gemaakte plannen te presenteren.

De vorderingen van kernteam zijn te volgen via deze website, klik hier