Overlegorgaanvergadering in teken van afscheid en kijken naar toekomst

donderdag 11 december 2014

De laatste vergadering van het Overlegorgaan van Nationaal Park Weerribben-Wieden stond in het teken van afscheid nemen van het Nationaal Park oude stijl en samen een blik werpen op de toekomst. 

Geen Rijksverantwoordelijkheid
In 2011 heeft het toenmalige kabinet besloten dat de Nationale Parken geen rijksverantwoordelijkheid meer zijn en de parken als het ware vrij gegeven. Vrijwel alle provincies in Nederland hebben deze taak overgenomen van het Rijk.  De provincie Overijssel heeft de afgelopen jaren de juridische verplichte uitgaven van het Nationaal Park voortgezet en nagedacht over haar rol en verantwoordeljkheid in deze. Op 10 september 2014 hebben Provinciale Staten van Overijssel besloten om vanaf 1 januari 2015 niet langer structureel en financieel te participeren in Nationaal Park Weerribben-Wieden.  

Handschoen
De gemeente Steenwijkerland heeft de handschoen opgeraapt en is van plan om samen met de gebiedspartners de regie over te nemen en samen te komen tot een Nationaal Park nieuwe stijl. Het komende jaar zal benut worden om een nieuwe  toekomstbestendige organisatiestructuur te maken maar ook  datgene wat goed is overeind te houden en te bestendigen. 

Startdocument
De gemeente heeft een startdocument "Transitietraject Nationaal Park Weerribben-Wieden" geschreven. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente dit traject samen met de gebiedspartners wil ingaan. Het college van B&W heeft dit startdocument intussen vastgesteld, 13 januari zal de gemeenteraad zich hierover uitspreken.