Inschrijving 7e cursus Gastheerschap geopend

maandag 15 december 2014

IVN organiseert voor Nationaal Park Weerribben-Wieden voor de zevende maal een Cursus Gastheerschap voor ondernemers in of grenzend aan Nationaal Park Weerribben-Wieden. De cursus omvat vier avonden – 2 en 16 februari, 2 en 16 maart - en een dag in het veld op maandag 23 maart. De velddag wordt afgesloten rond 17.00 uur met de officiële certificering van de nieuwe Gastheren en -vrouwen.

Variatie
Tijdens de cursus maken deelnemers kennis met de geschiedenis, de cultuurhistorie en de veelzijdige natuur van het gebied. De mogelijkheden en kansen die het nationaal park en de omgeving op toeristische vlak biedt worden ook behandeld, waarbij de bijzondere plekken uitgelicht en bezocht worden. Gastheren en gastvrouwen kunnen na deze cursus hun gasten goed informeren en de weg wijzen in het gebied. Ze ontvangen folders en worden herkenbaar als gastheer en gastvrouw in het Nationaal Park. Voor meer informatie: uitnodiging en programma.   Voor opgave: inschrijfformulier

Netwerk
De voorgaande cursussen Gastheerschap zijn door de deelnemers als zeer zinvol en inspirerend ervaren. Na deze zes cursussen bestaat het netwerk van gastheren van Nationaal Park Weerribben-Wieden uit 118 gecertificeerde ondernemers van 83 bedrijven. De cursus wordt georganiseerd door IVN voor Nationaal Park Weerribben-Wieden in samenwerking met  Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en WaterReijk Weerribben Wieden. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Zo'n zeven jaar geleden is het Nationaal Park gestart met het opbouwen van een netwerk van gastheren en gastvrouwen in het gebied. Twee keer per jaar komen zij bijeen om de verdere samenwerking vorm te geven, meestal gekoppeld aan een  thema. Gastheren ontvangen folders over het gebied, fiets- en wandelroutes, een map met alle informatie ook voor gasten. Ze ontvangen een gevelbordje voor aan de muur waardoor ze herkenbaar zijn als ondernemer met een plus.