8,5 hectare moeras extra in de Beulakerwijde

maandag 10 februari 2014

Basaltstenen maken uitbreiding eiland af
Met het storten van basaltstenen eindigen de komende weken de werkzaamheden aan het eiland in de Beulakerwijde. Dat is het afgelopen jaar met 8,5 hectare uitgebreid. Daarvoor is schoon slib gebruikt dat vrijkwam bij het uitbaggeren van vaarwegen in De Wieden. Met de uitbreiding heeft Natuurmonumenten de toekomst van het eiland voorlopig weer verzekerd.

©Arco Lassche Natuurmonumenten
Watersporters zagen het afgelopen jaar een zes kilometer lange persleiding in de Beulaker liggen. Die transporteerde het slib naar het eiland. Dat ligt op de plek van het verdronken dorp Beulake. De werkzaamheden zijn het resultaat van een uitwisselproject. Provincie en Waterschap moesten tachtig kilometer aan vaarten en kanalen op diepte brengen, terwijl Natuurmonumenten en oplossing zocht voor de afkalvende eilandjes in de Beulakerwijde en de vertroebeling van het water. De oplossing bleek simpel: Natuurmonumenten herstelt met het vrijkomende slib een eiland in de Beulakerwijde.
Dit levert meteen een mooie uitbreiding van het eiland op, die straks geschikt is voor bijzondere vogelsoorten. Ook ontstaan paaiplaatsen voor vissoorten die zich nu met moeite handhaven. Natuurmonumenten richt het nieuwe gebied niet in. De natuur moet in het moeras zijn werk doen.

(bericht Erik Driessen, foto Arco Lassche)