Zesde cursus Gastheerschap start binnenkort

dinsdag 10 december 2013

Nationaal Park Weerribben-Wieden organiseert voor de zesde maal een gastheerschapscursus voor ondernemers in of grenzend aan het gebied. De cursus omvat vier avonden – 10 en 24 februari, 3 en 17 maart - en een dag in het veld op maandag 24 maart. De bijeenkomsten vinden op verschillende locaties in het gebied plaats en duren van 19.30 uur tot 21.30 uur. De velddag begint om 9.30 uur en wordt afgesloten rond 17.00 uur.

De voorgaane cursussen Gastheerschap zijn door de deelnemers als zeer zinvol en inspirerend ervaren. Na deze vijf cursussen bestaat het netwerk van gastheren van Nationaal Park Weerribben-Wieden uit  96 gecertificeerde ondernemers. Op 10 februari 2014 start de zesde cursus. De cursus wordt georganiseerd door IVN voor Nationaal Park Weerribben-Wieden in samenwerking met WaterReijk Weerribben Wieden, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Tijdens de cursus maken deelnemers kennis met de geschiedenis, de cultuur-historische elementen en de veelzijdige natuur in het gebied, waarbij de bijzondere plekken uitgelicht en bezocht worden. Gastheren en gastvrouwen kunnen na deze cursus hun gasten goed informeren en de weg wijzen in het gebied. Ze ontvangen folders  en worden herkenbaar als gastheer en gastvrouw in het Nationaal Park. Voor opgave of meer informatie: n.vanderlaan@ivn.nl

Zo'n zes jaar geleden is het Nationaal Park gestart met het opbouwen van een netwerk van gastheren en gastvrouwen in het gebied. Twee keer per jaar komen zij bijeen om een verdiepingsmiddag te beleven rond een bepaald thema. Ook werken ze soms samen aan een arrangement. Gastheren ontvangen folders over het gebied, fiets- en wandelroutes, een map met alle informatie ook voor gasten. Ze krijgen een bordje aan de muur waardoor ze herkenbaar zijn als ondernemer met een plus. 
Meer informatie