Natuurmonumenten én beroepsvisserij blij met Visplan

vrijdag 6 december 2013

Partijen aan tafel over visbeheer
Het Visplan Reest en Wieden ligt sinds kort op tafel. Dat beschrijft hoe belanghebbende organisaties het visserijbeheer in het gebied van Waterschap Reest en Wieden willen uitvoeren. Ook Natuurmonumenten en de Algemene Bond voor Binnenvissers praten mee en dan met name over De Wieden. “Wat de winst is van dit plan? Dat we met z’n allen om tafel zitten”, zeggen boswachter Rosalie Martens en beroepsvisser Stefan Lok.

Samenwerken
Met de presentatie van het Visplan komt een voorlopig einde aan een periode van 2,5 jaar. Zo lang praten betrokken partijen al over overeenkomsten en tegenstellingen in hun visies. “Het Rijk stelde een aantal geleden dat een Visplan overal verplicht zou worden. Toen zijn we met elkaar in gesprek geraakt. De overheid zette vervolgens het plan niet door, maar omdat wij al zo ver gevorderd waren zijn we toch doorgegaan”, vertelt Lok.
De eensgezindheid verdiende ook een vervolg, want ooit blokkeerden de tegenstellingen een innige samenwerking tussen de organisaties. “Nog steeds zijn er verschillende punten waarover wij het niet eens zijn, maar tegelijkertijd zijn er veel overeenkomsten. We hebben beide bijvoorbeeld belang bij schoon water waarin vissoorten als blankvoorn en brasem voorkomen”, zegt Martens. De afgelopen jaren zijn vooral de overeenkomsten beschreven. Omdat het Visplan een ‘groeidocument’ is komen de heikele punten de volgende jaren op de agenda. “Kom je eruit, dan is dat prachtig. En als het niet lukt, moet dat niet de verdere samenwerking in de weg staan”, vindt Martens.

Aal
Zij wijst erop dat Natuurmonumenten pragmatisch acteert. Landelijk gezien is de organisatie bijvoorbeeld tegen aalvangst, maar de visie op De Wieden is anders. “Dit gebied is door het werk van mensen ontstaan. Daarom vinden wij het werk van bijvoorbeeld rietsnijders en vissers heel belangrijk. Zonder aal is de visserij hier echter kansloos”, aldus Martens. Momenteel heeft Lok nog zes collega’s in de bond van beroepsvissers. Die verdienen hun brood allemaal in De Wieden. “Wij hebben allemaal ook andere inkomsten, zoals de rietteelt. Dat is maar goed ook, want dit jaar was niet best. Door de langdurige kou in het voorjaar liet de aal zich pas laat zien. Pas vlak voor de sluiting van het seizoen kwamen ze tevoorschijn”, vertelt Lok. In september, oktober en november mag hij wettelijk gezien namelijk niet op aal vissen in verband met het landelijk aalherstelplan.

Vistrap
In het Visplan staat ook de zogenoemde vistrap bij gemaal Stroink beschreven. Die moet er straks voor zorgen dat vissen weer De Wieden kunnen bereiken en verlaten. Sinds de bouw van het gemaal langs de dijk tussen Blokzijl en Vollenhove is dit niet meer mogelijk. De beroepsvisserij zet sinds die tijd regelmatig grote partijen jonge aal uit. Wellicht zorgt de vistrap ervoor dat de jonge aal De Wieden en de volwassen aal het IJsselmeer en vervolgens de zee weer op eigen kracht kan bereiken.