Vrijwilligers werken in de natuur - Dit wil je blijven doen!

donderdag 7 november 2013

De maand november staat in het teken van 'Werken in de natuur'. De bewoners en veel jongeren wonend in en rondom het nationaal park heeft in grote getale hier aan meegedaan. 
Bij de landelijke Natuurwerkdag op 2 november hebben de JuniorRangers van Nationaal Park Weerribben-Wieden gewerkt op de Woldberg bij Tuk. De kinderen van de JeugdNatuurClub De Weerribben zijn woensdagmiddag 6 november aan de slag geweest bij Wetering.

Landschap kan niet zonder vrijwilligers
Op de eerste zaterdag van november leven jaarlijks duizenden vrijwilligers zich uit in het Nederlandse landschap. Onder professionele begeleiding werd er gesnoeid, gezaagd, gehooid, poelen schoongemaakt, wilgen geknot en nog veel meer. Voor de natuur belangrijke klussen omdat veel planten en dieren zo weer de ruimte krijgen. Zorgden vroeger de boeren voor dit soort onderhoudswerkzaamheden, tegenwoordig is dit vooral het werk van vrijwilligers. Met de bezuinigingen van het Rijk op landschap en natuur van ruim 70% zijn deze vrijwilligers onmisbaar voor het behoud en beheer van ons Nederlandse landschap.   

Woldberg
Op de Woldberg is een grote groep vrijwilligers van tachtig personen aan de slag gegaan. Hierbij werkten de JuniorRangers o.a. samen met de Johan van Kornput Scoutinggroep uit Steenwijk. Na het jaarlijkse openingswoord van wethouder Henk Boxum van de gemeente Steenwijkerland kon iedereen aan de gang. Onder leiding van de boswachter van Staatsbosbeheer en enkele medewerkers van Landschapsbeheer en de gemeente werden de instructies aan de vrijwilligers gegeven wat, waar, waarom moest gebeuren. Enthousiast hebben de vrijwilligers een oude houtwal gesnoeid en een poel schoon gemaakt. Er waren verschillende jongeren die deze dag hun maatschappelijke stage konden volgen. Alle vrijwilligers - jong en wat ouder - hebben hard gewerkt.  Tussen door werden ze nog getrakteerd op een kop soep bij Tuks T-huis. Alle vrijwilligers kunnen terugkijken op een heerlijke dag werken in de natuur. 
Voor een beeldimpressie, klik hier

Wetering
De JeugdNatuurClub De Weerribben ging woensdagmiddag 6 november in het kader van de Natuurwerkdag ook aan de slag in de natuur. Zij hebben een nieuwe broeihoop voor ringslangen gemaakt. In het voorjaar van 2012 hadden ze ook al twee broeihopen gemaakt bij Wetering. De restanten van deze oude broeihopen zijn gebruikt voor de nieuwe. Vol enthousiasme werd het materiaal door de kinderen aangesleept en vol trots wilden ze zich na afloop laten fotograferen bij 'hun' nieuwe broeihoop. Bij het kringgesprek aan het eind van de middag bleek dat de kinderen nu precies weten hoe een ringslang er uit ziet, wat hij eet, hoe hij zich voortplant en hoe wij hen kunnen helpen.
Voor een beeldimpressie, klik hier

Dit wil je blijven doen!
De actie 'Ik wil dit blijven doen!' is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland die 2 november is gestart. Vrijwilligers konden bij het tekenen van de actiekaart aangeven waarom zij hun werk in natuur en landschap willen blijven doen. 
Vrijwilligers overhandigden woensdag 6 november in Den Haag ruim 6000 actiekaarten 'Ik wil dit blijven doen!' aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken. Dit is de oogst na nog geen week actie voeren. Met deze actie roepen mensen de overheid op groen vrijwilligerswerk - óók in tijden waarin bezuinigd moet worden - te blijven ondersteunen. Veel Kamerleden van diverse partijen dragen de actie een warm hart toe. Jaco Geurts (CDA), Carla Dik-Faber (CU), Lutz Jacobi (PvdA) en Rudmer Heerema (VVD) waren zelfs aanwezig bij de overhandiging.
Dijksma: "Ik vind het heel belangrijk dat vrijwilligers zich inzetten voor de natuur, zoals de ruim 14.000 deelnemers aan de Natuurwerkdag afgelopen zaterdag. Ik neem het pleidooi om groene vrijwilligers te blijven ondersteunen mee in mijn overwegingen." 

Landschapsbeheer Nederland organiseert de Natuurwerkdag in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De12Landschappen en Scouting Nederland en wordt ondersteund door IVN vereniging voor natuur- en milieueducatie, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), ANWB en KNNV vereniging voor veldbiologie. De Natuurwerkdag wordt mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.