Natuur creëren met bagger

donderdag 12 september 2013

Uitbreiding voor eiland Beulakerwijde
De werkzaamheden aan het grootste eiland in de Beulakerwijde naderen hun einde. Met bagger elders uit De Wieden groeit de oppervlakte van het eiland flink. Daarmee is de toekomst van het eilandje voorlopig weer verzekerd.

Natuurmonumenten is dit jaar met een groot ‘uitwisselproject’ bezig, waarvan de natuur én de scheeps- en recreatievaart profiteren. Met schoon slib uit de vaarwegen in de Kop van Overijssel legt de organisatie natuurvriendelijke oevers aan in De Wieden. Sinds eind maart zijn die werkzaamheden in volle gang, onder meer zichtbaar door een zes kilometer lange persleiding.

Het startsein daarvoor was al in 2010 toen de provincie, de gemeente, het waterschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten afspraken maakten. De provincie en Waterschap Reest en Wieden moesten tachtig kilometer aan vaarten en kanalen op diepte brengen, terwijl Natuurmonumenten en oplossing zocht voor de afkalvende eilandjes in de Beulakerwijde en de vertroebeling van het water. De oplossing bleek simpel: Natuurmonumenten herstelt met het vrijkomende slib een eiland in de Beulakerwijde.
Dit levert meteen een mooie uitbreiding van het eiland op, die straks geschikt is voor bijzondere vogelsoorten. Ook ontstaan paaiplaatsen voor vissoorten die zich nu met moeite handhaven. “Van dit project profiteren zowel recreanten, beroepsvaart, burgers als de natuur”, zegt beheerder Bea Claessens van Natuurmomumenten daarom.