JuniorRangers Nationaal Park Weeribben-Wieden

Junior Rangers zijn jongeren die met elkaar op pad te gaan in het natuurgebied waar ze dichtbij wonen. Junior Rangers helpen met het beheer, behoud en ontwikkeling van hún natuurgebied. Ze gaan bijvoorbeeld met de boswachter op pad of helpen met tellingen van roofvogels, vlinders of muizen.

In het najaar van 2007 zijn de eerste (aspirant) Junior Rangers gestart met een afwisselend programma in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. In de loop der jaren is de groep uitgegroeid tot 35 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar. Het programma voor de Junior Rangers is voor jongeren vanaf 12 jaar (die naar de middelbare school gaan). Een Junior Ranger weet wat het werk van een 'ranger' (boswachter) inhoudt. Ook voelt hij of zij zich ambassadeur voor het nationaal park en zet hij of zij zich - samen met andere Junior Rangers - in voor het nationaal park door allerlei activiteiten.

Europa
Het programma sluit aan op het Junior Ranger project van Europarc. Dit is een samenwerkingsverband van alle nationale parken in Europa. In Nederland zijn de Junior Rangers van Nationaal Park Weerribben-Wieden de eerste die dit programma zijn gaan volgen. Junior Rangers Nederland is een jongerenprogramma van IVN en heeft actieve groepen in Weerribben-Wieden, Drents-Friese Wold, Lauwersmeer, Aruba en Bonaire.

Er wordt ieder jaar een internationaal kamp georganiseerd in Europa voor Junior Rangers. Er mogen ieder jaar twee deelnemers per nationaal park naar dit kamp. De Junior Rangers die hierheen gaan worden - na een moeilijke selectie - geselecteerd uit de gegadigden.

Wat is een Junior Ranger?
In het Nationaal Park Weerribben-Wieden kunnen de kinderen die aangesloten zijn bij de JeugdNatuurClubs in De Weerribben en De Wieden doorstromen naar de Junior Rangers. Maar ook andere geïnteresseerde jongeren kunnen zich aansluiten bij het programma.

Programma
Er wordt door het nationaal park een maandelijks programma gemaakt voor zowel de Aspiranten als de Junior Rangers. De activiteiten - onder begeleiding van een vaste begeleider - zijn meestal gepland op zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.

De kosten zijn €50,- per deelnemer per seizoen. Hiernaast kan een eigen bijdrage worden gevraagd bij deelname aan internationale kampen.

Aspirant Junior Ranger
Van de Aspirant Junior Rangers wordt verwacht dat ze kennis maken met het werk van een 'ranger' (boswachter) en de omgeving waar hij werkt. De Aspirant Junior Rangers sluiten hun programma af in de zomer met een kamp. Na het volgen van dit volledige programma krijgen ze na het kamp én het geven van een presentatie een certificaat waarna ze officieel Junior Ranger zijn.

Junior Ranger
Voor de gecertificeerde Junior Rangers is een vergelijkbaar programma gemaakt. Bij de samenstelling van het programma is naar de wensen van de jongeren gekeken. Van de Junior Rangers wordt een actievere rol verwacht bij de invulling van de programma's, zoals het geven van presentaties, het verzorgen van beeldmateriaal, het voorbereiden van een programmaonderdeel et cetera.

Seizoen 2017-2018
Voor het seizoen 2017-2018 is er één groep van ca 20 jongeren, waarbij tijdens de activiteiten de groep wordt ingedeeld op leeftijd of interesse. De groep Aspirant Junior Rangers blijven in principe het eerste seizoen bij elkaar.
Wanneer een Junior Ranger 18 jaar wordt kan hij/zij doorstromen naar het Youth+ programma. Ze draaien in principe gewoon mee bij de activiteiten met hun eigen groep in het nationaal park, maar zij kunnen zich ook inzetten op Nationaal of zelfs Internationaal niveau. Hiernaast is het mogelijk om mee te doen bij bijscholing van vrijwilligers vanaf 18 jaar. Het afsluitend kamp in de zomer wordt voor de hele groep georganiseerd, waarbij de Youth+ een actieve rol heeft in de organisatie van het kamp. Tijdens het seizoen kan het zijn dat er activiteiten voor kleinere groepen worden gepland.

Wil je kennismaken?
Wil je kennismaken met de Junior Rangers? Neem dan contact op met de coördinator Erica Zwanenburg (info@np-weerribbenwieden.nl) voor het maken van een afspraak. Wanneer je zeker weet dat je Junior Ranger wilt worden, dan kun je het aanmeldingsformulier invullen. Het is mogelijk om in te stromen t/m de leeftijd van 16 jaar. Op de Facebookpagina van Junior Ranger Nederland staat ook veel informatie over de Junior Rangers in heel Nederland.