Leerlingen van De Ark zijn Woordvoerders van de eendenkooi

donderdag 22 november 2012

De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 7 en 8 intensief gewerkt aan hun eendekooiproject. Onder grote belangstelling vond op donderdagavond 22 november de presentatie ervan plaats in Buitencentrum Weerribben te Ossenzijl. Naast de vele ouders waren onder andere ook wethouder Greven en vertegenwoordigers van de Eendenkooi Stichting en de Kooikersvereniging aanwezig.

Nationaal Park Scholenproject
Meester Harry Bouwman en juf Marijke Ruig hadden hun groepen 7 en 8 vol enthousiasme ingeschreven voor deelname aan Woordvoerders van de eendenkooi, een nieuw onderdeel van het Nationaal Park Scholenproject. Nadat boswachter Casper Kollen van Staatsbosbeheer op school over de eendenkooi had verteld, bracht de groep op 11 oktober op de fiets een bezoek aan de Kloosterkooi. In de daaropvolgende weken werd er op school, tijdens en na schooltijd, gewerkt aan de eindpresentatie. Het resultaat is een prachtige maquette , informatiepanelen, werkstukken en een uitgebreide powerpoint presentatie.
 
Presentatie als Woordvoerder van de eendenkooi
De leerlingen hebben op een professionele manier hun eendenkooiproject gepresenteerd. Elke bezoeker werd persoonlijk ontvangen en de leerlingen gaven leiding aan het hele programma. In drie roulerende groepen werden de aanwezigen rondgeleid. Alle leerlingen gaven toelichting bij de powerpoint die ze hadden samengesteld. De toehorende volwassenen waren onder de indruk van hun kennis over en betrokkenheid bij de eendenkooi. En dat maakt ze tot Woordvoerders van de eendenkooi: kinderen vertellen aan volwassenen de betekenisvan dit natuurgebied. Alle leerlingen hadden dan ook het certificaat zeer verdiend. Wethouder Greven sprak dan ook lovende woorden over het project en de wijze waarop deze leerkrachten en de leerlingen daaraan gewerkt hebben. 

Voor meer informatie over Woordvoerders van de eendenkooi: klik hier.