Contactbijeenkomst voor voorlichters

donderdag 8 november 2012

In Nationaal Park Weerribben-Wieden zijn vrijwilligers en medewerkers van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,  IVN en Kuunderpunter actief met voorlichting en educatie. Op 8 november waren vijftig van hen aanwezig op de contactbijeenkomst in Ossenzijl.

Heden en verleden van Weerribben en Wieden
De aanwezigen werden door Thea Peters, coördinator communicatie en educatie, geïnformeerd over ontwikkelingen in en rondom het nationaal park.
Ron Kranenburg, de beheerder van het centrum, gaf toelichting op de veranderingen die momenteel bij Staatsbosbeheer plaatsvinden. Voor meerdere aanwezigen was dit een eerste kennismaking met het heringerichte centrum, dat nu Buitencentrum Weerribben heet.
  
Daarna volgde een cultuurhistorisch vragenuur. Jos Mooijweer, directeur en projectleider geschiedenis van de Stichting IJsselacademie, ging in op verschillende vragen die werden gesteld. Tal van onderwerpen passeerden de revue: over de Bisschop van Utrecht met zijn horigen en de aparte positie van de Sint Maartensluyden in Giethoorn, over de vervening, de invloed van de Zuiderzee, dijkdoorbraken en kolken, over het verdwijnen van Beulake, over taal en de betekenis van veldnamen in De Weerribben, over waar de naam Giethoorn vandaan komt en waarom veel dorpen een paar keer verhuisden.
Al met al was het een zeer geslaagde avond met interessante informatie en tussendoor voldoende tijd om in de wandelgangen elkaar te ontmoeten en even bij te praten.