Overlegorgaan

Nationaal Park Nieuwe Stijl
Op dit moment bevindt het Nationaal Park zich in een overgangssituatie op weg naar een Nationaal Park Nieuwe Stijl. Met ingang van 1 januari 2015 is het Overlegorgaan opgeheven. Hoe de nieuwe organisatie er uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend. Meer informatie over deze overgangssituatie vindt u hier.  Tot en met 2014 was het Overlegorgaan actief. Hieronder vindt u de verslagen van de bijeenkomsten van de afgelopen jaren. 

Overlegorgaan Nationaal Park Weerribben-Wieden
Op 9 februari 2009 is het Nationaal Park Weerribben-Wieden ingesteld en een Overlegorgaan in het leven geroepen. Daarin waren de eigenaren en beheerders van het gebied vertegenwoordigd, maar ook andere direct betrokkenen. Zo hadden ook vertegenwoordigers van provincie, gemeente, riettelers en recreatieondernemers een plaats in het overlegorgaan. Het overlegorgaan heeft een beheer- en ontwikkelingsplan opgesteld in samenwerking met de lokale bevolking. 

Het Overlegorgaan vergaderde circa vier maal per jaar.
Hieronder kunt u vergaderdata en de vergaderstukken bekijken.

2014
10 december 2014: aanvang 18:30 uur
Locatie: Hotel/restaurant De Dames van de Jonge, Beulakerweg 30, 8355 AH Giethoorn
24 september 2014: aanvang 19.30 uur
Locatie: Streekcentrum de Wielewaal, Scheerwolderweg 26, Scheerwolde
11 juni 2014; aanvang 19.30,
Locatie: Kalenberger Gemeenschaps Huis, Kalenbergerpad 15, 8377 HL Kalenberg
26 maart 2014; aanvang 19.30 uur,
Locatie: Bezoekerscentrum De Wieden, Beulakerpad 1 te St. Jansklooster

2013.
11 december 2013: besloten vergadering 
 25 september 2013 , Besloten vergadering !! aanvang 19.30 uur,
Locatie Kantoor Natuurmonumenten - de Ronduite- , Veneweg 253, Wanneperveen
20 maart 2013, aanvang 19.30 uur,
Locatie: Veldschuur 'Bid en Werk' van Staatsbosbeheer, Wijkweg 2, 7954 HP Rouveen

2012
28 november 2012, aanvang 19.30 uur,  
Locatie: Beheerkantoor van Natuurmonumenten, Ronduite, Venenweg 253, Wanneperveen (p.s. vergaderzaal is alleen per trap bereikbaar)

26 september 2012, aanvang 19.30 uur;
Locatie: Buitencentrum Weerribben, Hoogeweg 27, Ossenzijl (vanaf 19.00 uur welkom in verbouwd centrum)