Organisatie

Een Nationaal Park

Nationaal Park De Weerribben is in 1992 ingesteld. In 2009 is het naastgelegen natuurgebied De Wieden toegevoegd en samen vormen zij Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het gebied van ruim 10.000 hectare is in eigendom van en in beheer bij Staatsbosbeheer ( De Weerribben) en  Natuurmonumenten (De Wieden). Samen met alle bij het gebied betrokkenen wordt aan het beheer, de inrichting en de beleving gewerkt. Het IVN zorgt net als in de andere Nationale Parken in Nederland voor de coordinatie en uitvoering van een groot deel van de communicatie en educatie voor en over het Nationaal Park. 

Waarom Nationale Parken
Nationale Parken zijn ingesteld om waardevolle landschappen en bijzondere levensgemeenschappen van plant en dier voor volgende generaties veilig te stellen en daarbij iedereen de gelegenheid te bieden van de aanwezige waarden kennis te nemen en te genieten. Die waarden omvatten het geheel van landschap, natuur en cultuurhistorie. De Nationale Parken zijn  belangrijke schakels tussen leefgebieden van kenmerkende planten en dieren. Bijvoorbeeld die van natte en droge heiden, van bossen en stroomdalen, van kwelders en duinen, van moeras- en watergebieden. De Nationale Parken in Nederland zijjn weer onderdeel van het Europese netwerk van Nationale Parken aangesloten bij Europarc. 


Nationale Parken in Nederland
In Nederland zijn 20 Nationale Parken. Via de koepelsite van de Nationale Parken in Nederland vindt u ze allemaal.

Nationaal Park nieuwe stijl
Per 1 januari 2015 is de organisatie van Nationaal Park  'anders'. De provincie Overijssel heeft de verantwoordlijkheid voor de Nationale Parken in Overijssel overgedragen aan de gemeente Steenwijkerland. Op dit moment wordt gewerkt aan een 'Plan van Aanpak' om gezamelijk met de gebiedspartners te komen tot een nieuwe organsiatie voor Nationaal Park Weerribben-Wieden. Wilt u hier meer van weten kijk dan hier.  Het programma communicatie en educatie loopt intussen onverminderd door.