Routes en kaarten

In het Nationaal Park Weerribben-Wieden zijn vele wandel-, fiets- en vaarroutes. Deze routes staanvrijwel allemaal op de overzichtskaart van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Ook op de site Visit Weerribben Wieden vindt u tal van fiets-, wandel en kanoroutes.  De kaart is te verkrijgen bij de gastheren en de bezoekerscentra van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Daarnaast zijn er detailkaarten van verschillende routes die zijn te downloaden van deze website. Meer informatie daarover staat hieronder beschreven.

Fietsroutes
Zowel Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten als het nationaal park hebben een fietsroute gemaakt in het nationaal park.
Meer informatie, klik hier

Wandelroutes binnen én buiten het nationaal park
In De Weerribben en de Wieden zijn verschillende wandelroutes mogelijk. Meer informatie, klik hier
Er is ook een wandelapp 'Neem de Tijd' ontwikkeld. Dit is een wandelroute van 470 km door alle nationale parken in Noord-Nederland.
Meer informatie, klik hier

Vaarroutes
In zowel De Weerribben als in De Wieden zijn vaarroutes uitgezet voor eigen of gehuurde kano's of fluisterboten.
Meer informatie, klik hier

Interactieve kaart Nationaal Park Weerribben-Wieden
De interactieve kaart van het Nationaal Park Weerribben-Wieden geeft weer waar u de gastheren van het nationaal park kunt vinden
Zie: www.ontdekweerribbenwieden.nl