Van vergeten land tot nationaal park

Het nationaal park heeft een historisch boekje uitgegeven dat door geboren 'Ossenzieliger' en rietsnijder Koendert Kuit is geschreven.


  
Het boekje 'Van vergeten land tot nationaal park' neemt de lezer mee terug naar vroegere tijden. Als men met het ontstaan van het gebied is opgegroeid, zoals Koendert Kuit, dan ziet men al het werk dat in de loop der jaren is verrricht door een speciale bril. Kuit schrijft over het ontstaan van het natuurgebied, de vervening, de vissers en natuurlijk de rietsnijders en over van alles dat met het leven in De Weerribben te maken had. Een speciaal hoofdstuk wordt gewijd aan het ontstaan van het nationaal park in de tachtiger jaren.

Vanwege de grote vraag naar het boekje was er een tweede druk noodzakelijk.

Het boekje is voor € 7,50 te koop bij het Buitencentrum Weerribben te Ossenzijl of te bestellen via: t.c.peters(at)ivn.nl of per telefoon: 038 4250960