Laarzenpad Kalenberg

Op initiatief van Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg is Staatsbosbeheer een participatie project gestart voor een laarzenpad in Kalenberg.

De bewoners hebben in samenwerking met Staatsbosbeheer het wandelpad gemaakt. Het wandelpad gaat dwars door de rietvelden, hooilanden, moerasbos, langs watertjes en is ongeveer 3,5 km lang.

Deels is het pad begaanbaar gemaakt met bruggetjes en vlonders, voor de rest van de wandeling loopt men (met laarzen aan) over de dikwijls zompige moerasgrond.

Belangrijke informatie
Tijdens het broedseizoen is het laarzenpad gesloten van 1 april tot 1 juli!!!!

Folder
Over dit laarzenpad heeft Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg in samenwerking met Staatsbosbeheer en het nationaal park bijgaande folder gemaakt.

De folder is gratis te verkrijgen bij het Bezoekerscentrum De Weerribben te Ossenzijl en vanaf 1 juli 2010 te verkrijgen bij de recreatieondernemers in Kalenberg.

.

.

.

.