Bijeenkomst voorlichters over groot en kleinschalig beheer

woensdag 1 mei 2013

Twee maal per jaar worden alle groene voorlichters van Nationaal Park Weerribben-Wieden uitgenodig voor een contacbijeenkomst. Op woensdagavond 1 mei vond de eerste bijeenkomst van 2013 plaats. Ruim 50 voorlichters, zowel medewerkers als vrijwilligers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, IVN Noordwest-Overwijssel en de Kuunderpunter troffen elkaar in Belt-Schutsloot.

Dit keer was het thema beheer: van grote ingrepen tot kleinschalig maatwerk. Met de excursieboten van Natuurmonumenten werd een vaartocht gemaakt, waarbij boswachters Rosalie Martens en Arco Lassche onderweg uitleg gaven over het beheer. In 2012 heeft Natuurmonumenten hier vele stukken in zomermaaibeheer genomen. Dat zorgt voor meer variatie in natuur en landschap, maar ook voor dilemma's in verband met de afvoer van het maaisel. De rietlanden worden niet allemaal op dezelfde wijze beheerd. Het beheer van dit gebied met hogere en lagere zandkoppen in het moerasgebied, komt neer op kleinschalig maatwerk.

Dat natuurbeheer/landinrichting soms ook groot wordt aangepakt, is momenteel te zien in het gebied tussen Weerribben en Wieden. Polder Wetering-Oost en polder Wetering-West worden op dit moment door Dienst Landelijk Gebied ingericht. Gelijktijdig wordt de faunapassage in de provinciale weg N333 bij Muggenbeet gerealiseerd. Enorme hoeveelheden grond worden verzet: de landinrichting is in volle gang. Boswachter Egbert Beens van Staatsbosbeheer, gaf uitleg over de grote ingrepen die plaatsvinden in dit gebied, waarom ze plaats vinden en wat het verwachttte resultaat is.
Tijdens de avond gaf Thea Peters, coordinator van het nationaal park, informatie over de komende natuurkrant en nodigde iedereen uit om op 26 mei te komen op de Dag van het Nationaal Park. 

Voor een impressie van deze bijeenkomst, klik hier