Suatiesluis Blokzijl knallend geopend

vrijdag 19 oktober 2012

De gerestaureerde suatiesluis in Blokzijl is feestelijk geopend door gedeputeerde Bert Boerman van de Provincie Overijssel. Hij opende de sluis met een kanonschot uit een hoogwaterkanon van de Schutterij Blokzijl. Dit onder het commando 'Schutterij vuur!' van dijkgraaf Marga Kool van het waterschap.
Het waterschap Reest en Wieden heeft dit jaar, met financiële hulp van de provincie Overijssel, de suatiesluis in Blokzijl in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

150 jaar waterschapserfgoed
De uitwateringssluis in de Vollenhoofsedijk in Blokzijl (1862-2012) maakt onderdeel uit van de primaire waterkering die de inwoners van Noordwest-Overijssel moet beschermen tegen het hoge buitenwater. Door renovatie voldoet de sluis weer aan de veiligheidsnormen van de Waterwet. Of, zoals de gedeputeerde opmerkte tijdens zijn speech: 'door deze renovatie heeft de Vollenhoofsedijk zijn APK doorstaan.'

Meerdere doelen gerealiseerd
'Binnen dit project zijn verschillende doelen aan elkaar gekoppeld. Zo is er niet alleen een prachtig stuk ambachtswerk uit vroegere tijden in ere hersteld. Er is ook een civiel technisch waterwerk gerealiseerd welke de inwoners van Noordwest-Overijssel beschermt tegen het hoge buitenwater.' Aldus Boerman.
Overtollig water uit Noordwest-Overijssel wordt geloosd op het buitenwater van het Vollenhovermeer en het IJsselmeer, vroeger de Zuiderzee. De gedeputeerde feliciteerde de inwoners met de oplevering van deze uitwateringssluis.
Bij de sluis is een informatiepaneel en een picknicktafel geplaatst, met daarin de originele situatieschets van de sluis uit 1860.

Schutterij vuur!
Schutterij Blokzijl was aanwezig met een hoogwaterkanon. Dijkgraaf Marga Kool vertelde hierover:
'Het waterschap Vollenhove gebruikte vroeger hoogwater-kanonnen om de inwoners te waarschuwen bij hoogwater.
Wanneer de situatie gevaarlijk leek te worden, werd de bevolking van dat onheil op de hoogte gesteld door hoogwaterkanonnen van het Waterschap Vollenhove.'
 'Er waren kanonnen opgesteld in Blokzijl, Blankenham, Kuinre en Schoterzijl. Bij één schot werd het dijkleger opgetrommeld en bij twee schoten stond het water anderhalve meter beneden de kruin van de dijk.'
'Wanneer het water tot aan de kruin was gestegen, werden drie schoten gelost. Dat betekent zoveel als: maak u klaar om te vluchten naar hogere gebieden. Bij vier schoten tenslotte was het helemaal mis, want dat betekende een dijkdoorbraak.'