Maatschappelijke stage én eindexamen in De Wieden

dinsdag 18 september 2012

Meppelse leerlingen op het trilveen De Wieden

Driehonderd leerlingen van het CSG Dingstede uit Meppel gaan structureel meewerken aan het beheer van De Wieden.

Twee jaar geleden werden leerlingen voor het eerst bij het beheer betrokken in het kader van maatschappelijke stage. Zij hielpen mee met het hooien op het trilveen.

Maatschappelijke samenwerking

De stage beviel de school én Natuurmonumenten zo goed dat besloten is tot structurele samenwerking over te gaan. CSG Dingstede adopteerde vorig jaar een aantal hooilanden bij Doosje. De schoolgemeenschap uit Meppel verplicht zich daarmee tot het jaarlijks bijdragen aan onderhoud in het genoemde gebied. Zo maakt de school zichtbaar dat ze bereid is maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen dragen.

Handen uit de mouwen

Dit jaar steken alle leerlingen uit twaalf tweede klassen de handen uit de mouwen in het bijzondere gebied. Dat zijn er ruim driehonderd! In de lessen aardrijkskunde en biologie is de stage in Doosje voorbereid. 's Morgens wordt er gehooid, 's middags is er een vaartocht op een boot van Natuurmonumenten naar de eendenkooi en de aalscholverkolonie.
Dat de leerlingen zelf ook enthousiast zijn blijkt uit hun reacties die te lezen zijn in het volgende krantenbericht van de Stentor: Hooien en keten op 't trilveen

Biologie-examen bij Bezoekerscentrum De Wieden

Alle 4 mavo en vmbo kader&basis leerlingen met biologie als eindexamenvak van CSG Eekeringe uit Steenwijk doen dit jaar een onderdeel van hun eindexamen bij Bezoekerscentrum  De Wieden.
De biologie leerkrachten van de school hebben in overleg met een medewerker van Natuurmonumenten het programma gemaakt.
 

De leerlingen hebben voorafgaande aan het bezoek al een voorbereidende opdracht op school gedaan. Op het Bezoekerscentrum De Wieden doen ze in subgroepjes een roulerend programma. Al doende verzamelen ze informatie, die iedere leerling individueel verwerkt. Na afloop levert ieder het eindresultaat in, waarna de docenten het beoordelen. Daarmee hebben de biologieleerlingen het 'handelingsgedeelte' van hun biologie-examen al aan het begin van het schooljaar afgerond. Vanaf dinsdag 18 september hebben de 4 mavo leerlingen groepsgewijs De Wieden bezocht.