Enquête betalingsbereidheid bezoekers Nationaal Park

woensdag 1 augustus 2012


Door studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam is in opdracht van Staatsbosbeheer en Nationaal Park Weerribben-Wieden een enquête gemaakt om in beeld te krijgen of bezoekers bereid zijn te betalen voor hun bezoek aan het Nationaal Park. Dit onderzoek maakt deel uit van het plan 'Nationaal Park Weerribben-Wieden op eigen benen'. 
Om zo'n goed mogelijk beeld te krijgen is het van belang dat er een grote deelname is. De gegevens worden is september 2012 verwerkt.

Voor het invullen van de enquête, klik hier