Piramidetocht

De piramidetocht van Weerribben/Wieden gaat over de voedselpiramides in de natuur. Dit programma is voor groep 7 en 8, maar kan met goede gebeleiding ook in combinatie met groep 6. Tijdens de wandeltocht door het moerasgebied ontdekken de leerlingen het belang van schoon water voor mens en natuur.
Bij Buitencentrum De Weerribben gaat de route over het natuurpad. Bij Bezoekerscentrum De Wieden kan de de route over het laarzenpad (gesloten april+mei) of over het vlonderpad. 

Reserveren
Basisscholen kunnen reserveren via het digitale boekingssysteem: reservering maken. Voor reserveringen binnen een termijn van 21 dagen, kunt u bellen met het bezoekerscentrum van uw keuze: Bezoekerscentrum De Wieden 0527-205660 of Buitencentrum De Weerribben 0561-477272.
Bij vragen kunt u contact opnemen met: n.vanderlaan@ivn.nl of met het bezoekerscentrum waar u heen wilt:bcdewieden@natuurmonumenten.nl of via excursies-weerribben@staatsbosbeheer.nl.
 
Voorbereiding
Met behulp van de handleiding 'Het geheim van de piramide' bereidt de leerkracht de leerlingen voor op hun bezoek aan het nationaal park. Deze handleiding is geschreven voor de scholen uit gemeente Steenwijekerland, maar ook door anderen te gebruiken. In deze handleiding wordt een relatie gelegd tussen de piramides in Egypte en voedselpiramides in de natuur. Het leerlingenboekje kan gebruikt worden voor de voorbereiding op school.
  • Handleiding voor de leerkracht: klik hier.
  • Leerlingenboekje: klik hier.
  • Kaartjes voor Gifspel: klik hier.
  • Kopieerblad chauffeur/begeleider: klik hier.
  • Veldopdrachten Piramidetocht: klik hier.
    Dit is het opdrachtboekje dat bij uw bezoek aan het nationaal park wordt gebuikt.  Deze boekjes liggen voor u klaar bij het bezoekerscentrum.

Uitvoering
- De leerkracht meldt zich bij de balie van het bezoekerscentrum en betaalt
- Een medewerker van het bezoekerscentrum geeft een inleiding
- De leerlingen gaan in groepjes met een begeleider (ouder of leerkracht) de opdrachten doen
- De medewerker van het bezoekerscentrum verzorgt de afsluiting
- Het programma duurt een kleine 2 uur (natuurpad Weerribben en laarzenpad Wieden) of 1,5 uur (vlonderpad Wieden)

Terug op school
De leerkracht bespreekt met de leerlingen de opgedane ervaringen.