Actief als vrijwilliger


De natuur van Nationaal Park Weerribben-Wieden levert heel wat werk op. Het gebied dankt haar bestaan aan mensenwerk en dat is nog steeds zo.

Nietsdoen is geen optie, want dan zouden de planten, dieren en cultuurhistorische elementen die het gebied juist zo bijzonder maken verdwijnen.

Het beheer van moerasnatuur is intensief en is lang niet altijd en overal met machines te doen.

Wat is er te doen
Niet alleen beroepskrachten zijn actief voor de natuur. Zij worden geholpen door tal van vrijwilligers die zo op een zinvolle en plezierige manier een bijdrage leveren aan natuurbescherming.

Er zijn tal van werkzaamheden die door de vrijwilligers worden gedaan, zoals bijvoorbeeld het geven van voorlichting in een van de bezoekerscentra, het hooien van de kwetsbare hooilandjes, het begeleiden van schoolgroepen, het geven van excursies of het monitoren van bepaalde soorten.
 

Bij deze organisaties kunt u terecht
Voor informatie over vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met onderstaande organisaties.

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij Natuurmonumenten in De Wieden te werken, stuur dan een mail naar Kristel van Biesen. Zij zal contact met u opnemen. k.vanbiesen@natuurmonumenten.nl.

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer in De Weerribben te werken, stuur dan een mail naar Egbert Beens. Hij zal contact met u opnemen. e.beens@staatsbosbeheer.nl .

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij Schoonewelle Centrum Natuur en Ambacht te helpen, dan kunt u voor meer informatie kijken op www.schoonewelle.nl of contact opnemen met Eefje Bols: 038-3866555.

Heeft u interesse om actief te worden bij IVN Afdeling Noordwest Overijssel, dan kunt u informatie en contactgegevens vinden op: www.ivn.nl/nwoverijssel.