Nationaal Park Weerribben-Wieden werkt aan de toekomst

woensdag 19 december 2012

Woensdag 19 december  heeft een delegatie van het Overlegorgaan van Nationaal Park Weerribben-Wieden haar toekomstvisie aangeboden aan gedeputeerde mevrouw Hester Maij van de provincie Overijssel.  Een toekomstvisie die bol staat van de ambitie om het ijzersterke merk Nationaal Park gezámenlijk naar een hoger plan te brengen.  Nationaal Park Weerribben-Wieden is een zeer belangrijke pijler waaraan het gebied haar identiteit ontleent. Maar deze visie gaat verder, met als uitgangspunt de wisselwerking tussen natuur, landschap en cultuurhistorie, werken, wonen, leren en recreëren. Een breed georiënteerde netwerkorganisatie is gewenst om hieraan sturing te geven en de potentie van het gebied ten volle te kunnen benutten.

Albert Moens, voorzitter van het Overlegorgaan Nationaal Park Weerribben-Wieden: “ Het rijk acht zich, vanwege bezuinigingen, niet meer verantwoordelijk voor de Nationale Parken in Nederland en stelt zij geen middelen beschikbaar.  Wel zal het rijk de merknaam Nationaal Park wettelijk borgen. De provincies in Nederland is gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de Nationale Parken”.

“Als Overlegorgaan hebben we ingespeeld op deze situatie en met alle daarin vertegenwoordigde organisaties en sectoren een eigen vooruitstrevende strategie ontwikkeld voor óns Nationaal Park.
Het Nationaal Park heeft zich de afgelopen jaren namelijk meer dan bewezen, er is veel in gang gezet op het gebied van natuurbeheer, educatie  en duurzame recreatie  en  we willen door met z’n allen. Dit zijn ook de drie pijlers waaraan we verder willen werken in een nieuwe organisatievorm, een netwerkorganisatie. We willen ons sterk maken voor een brede, integrale ontwikkeling van het gebied, ruimer ook dan alleen de grens van wat nu als Nationaal Park geldt”.
 
“We willen krachten bundelen en  waar mogelijk ook menskracht en middelen. De opgaven voor het gebied zijn heel breed en gevarieerd, denk aan  fondsenwerving, projectondersteuning, educatieve activiteiten, innovatieplatform, bundeling van promotie- en marketing activiteiten bijvoorbeeld.
De unieke Natuur van Nationaal Park Weerribben-Wieden is en blijft hét visitekaartje voor het gebied, het is dé reden voor de komst van grote aantallen toeristen en bezoekers. Vandaar dat we ook een nauwe samenwerking en afstemming nastreven met de recreatie- en toerismesector als één van de belangrijkste economische sectoren voor de regio”.

“Wij rekenen erop dat de Provincie de verantwoordelijkheid die het Rijk van zich afschuift, omarmt  voor de beide parels in haar provincie, de Nationale Parken De Sallandse Heuvelrug en Weerribben-Wieden. Wij hebben gedeputeerde Maij gevraagd zich daarvoor sterk te maken en mee te helpen aan het vorm geven aan deze organisatie in een nieuwe stijl”.  

Een resultaat van deze  vernieuwende samenwerking is ook vandaag aan mevrouw Maij overhandigd:  het sponsorboekje “Join the Club”.  In dit boekwerkje worden  bedrijven uitgenodigd het onderhoud van bestaande voorzieningen voor één of enkele jaren te financieren of zelf uit te voeren  en nieuwe voorzieningen mogelijk te maken.  Al eerder  heeft zij  de DVD ontvangen die Nationaal Park Weerribben-Wieden heeft laten maken. Een film die gedeputeerde Maij  in 25 minuten meenam door dit prachtige gebied en alle facetten die een rol spelen in dit grootste laagveen moerasgebied van Noordwest Europa toonde. Van rietsnijden tot punter bouwen, van kanovaren tot schaatsen en van vogels tot en met libelles.  Een gebied waar mens en natuur actief samen gaan!