Natuur en landschap

Water en land wisselen elkaar af in Nationaal Park Weerribben-Wieden.
Het biedt daardoor leefruimte aan allerlei soorten planten en dieren. 

De grote vuurvlinder, de otter en de zwarte stern voelen zich hier thuis.
En er groeien bijzondere planten als moeraswolfsmelk, parnassia en groenknolorchis.

Bij het beheer van het gebied wordt rekening gehouden met de eisen die de planten en dieren aan hun leefomgeving stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.