Maatregelen vanwege de vorst

woensdag 16 januari 2013

De provincie Overijssel, de gemeente Steenwijkerland en het waterschap Reest en Wieden hebben tot nader bericht vanaf 16 januari een vaarverbod afgekondigd voor alle recreatieve vaarroutes in de Kop van Overijssel. Hiermee willen de overheden schade aan infrastructuur (oevers, bruggen, sluizen) voorkomen en de ijsvloer de kans geven aan te groeien.
De komende dagen moet nog blijken of het ijs voldoende aangroeit om te kunnen schaatsen.

Routes beroepsvaart blijven open
De vaarroutes voor de beroepsvaart (Kanaal Beukers naar Steenwijk, Ganzendiep en Goot) blijven open voor de scheepvaart.
Wanneer er ijs ligt en er kan worden geschaatst dan willen het waterschap, de gemeente en de provincie nadrukkelijk voorwaarde scheppend bezig zijn in het belang van de schaatsers.
Het waterschap Reest en Wieden, de gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel werken op deze wijze mee om de ijscondities op peil te houden waar dat verantwoord is.

Stroïnk-gemaal stilgezet
Vanwege de vorst heeft het waterschap Reest en Wieden ook het gemaal A.F. Stroink sinds 14 januari stilgezet en een aantal poldergemalen omgeleid. Zo kan het ijs vooral in Noordwest-Overijssel groeien.
De medewerkers van het waterschap blijven scherp op de verwachte situatie en stemmen hiervoor vanaf nu dagelijks af met de ijsclubs in het gebied.
Het waterschap bemaalt de ijsroutes pas weer, wanneer de stijging van het waterpeil niet meer acceptabel is of als de dooi inzet. Natuurlijk blijft het waterschap altijd nog overtollig water afvoeren.

IJsverenigingen gaan over ijsdikte
Voor informatie over ijsdikte, betrouwbaarheid van het ijs en openstelling van schaatsroutes, verwijzen wij u naar de sites van de ijsverenigingen in de regio.
Een mooi overzicht van de ijsverenigingen vindt u op de website van de Overijsselse Merentocht: www.overijsselsemerentocht.nl
Informatie over ijsbanen en andere winterse activiteiten in Noordwest Overijssel: www.ervaarhetwaterreijk.nl/nl/site/schaatsnieuws_laatstenieuws