Lustrum editie cursus Gastheerschap in Weerribben-Wieden

dinsdag 11 december 2012

Nationaal Park Weerribben-Wieden organiseert alweer voor de vijfde keer de cursus Gastheerschap. Het programma is bedoeld voor recreatie ondernemers in en om Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het doel van de cursus is dat deelnemers hun gasten kunnen vertellen over het nationaal park en voordeel leren halen uit de bijzondere status van het gebied. Na afloop van de cursus worden de deelnemers opgenomen in het netwerk van gecertificeerde gastheren, die jaarlijkse bijeenkomen om inspiratie en deskundigheid op te doen en te delen. Nationaal Park Weerribben-Wieden organiseert deze cursus in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en WaterReijk Weerribben Wieden. Leuk detail is dat mevrouw van der Tas, burgemeester van de gemeente Steenwijkerland geïnteresseerd is om een deel van de cursus bij te wonen.

Wat biedt de cursus?
Tijdens de cursus wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, de cultuurhistorie, de planten en dieren en het beheer van het gebied. Men maakt kennis met de organisatie van het nationaal park en de partijen die daarin betrokken zijn. Ook wordt aandacht besteed aan wat kan en mag in een nationaal park en aan duurzaam toerisme. Sprekers van WaterReijk Weerribben Wieden, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zullen een deel van de cursus invullen. De cursus omvat vijf bijeenkomsten, waaronder één velddag. Als afsluiting van de cursus ontvangen de nieuwe gastheren een certificaat, een gevelbordje en worden genoemd op de website van het nationaal park en op de digitale kaart van het gebied, waar ook de huidige 72 gastheren vermeld staan: www.np-weerribbenwieden.nl en www.ontdekweerribbenwieden.nl. Meer informatie over wat het nationaal park de Gastheren biedt na de cursus en wat er van een Gastheer wordt verwacht, leest u hier

Aanmelden
De cursus vindt plaats op vier middagen – 11 en 25 februari en 4 en 18 maart. De velddag is op maandag  25 maart  2013. De bijeenkomsten vinden plaats bij Gastheren en -vrouwen  van eerdere cursussen en duren van 13.30 uur tot 16.00 uur. Dankzij een financiële bijdrage van Nationaal Park Weerribben-Wieden en de medewerking van de sprekers, is de eigen bijdrage beperkt tot € 150,- per deelnemer (werkelijke kosten € 300,- per persoon). Hier zijn koffie, thee, een informatiemap als naslagwerk en een gevelbordje  bij inbegrepen. Er kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen; deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst. Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar: n.vanderlaan@ivn.nl. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via 06-12890380.

Een cursus met een breed draagvlak
IVN, de Recron, Koninklijke Horeca Nederland, en de Hiswa zijn betrokken bij de opzet van de cursussen gastheerschap voor alle 20 nationale parken in Nederland. Bij de komende cursus Gastheerschap werkt Nationaal Park Weerribben-Wieden samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en WaterReijk Weerribben Wieden.

Meer informatie over Gastheerschap, lees meer