Kavelruilproject verbetert toekomstperspectief rietteelt in Weerribben-Wieden

maandag 3 juni 2013

In het Nationaal Park Weerribben-Wieden hebben 24 lokale riettelers bij Stimuland aangegeven dat zij via kavelruil mogelijkheden zien om hun bedrijfsvoering efficiënter te organiseren en daardoor een betere bijdrage te leveren aan de doelstelling van de rietimpuls. De eerste ruilplannen worden naar verwachting rondom de zomer gerealiseerd.
Wout van de Belt, officieel branchevertegenwoordiger particulier rietlandbeheer en zelf ook als rietteler betrokken bij het kavelruilproject Weerribben-Wieden: "Door vererving van rietvelden is er in het Weerribben-Wieden gebied sprake van grote versnippering van rietpercelen. Het vervoer van het materieel en riet van de ondernemers van en naar hun rietvelden gaat hoofdzakelijk over water. Grotere percelen en percelen die dichter bij huis liggen, leveren voor een rietteler een besparing op van meerdere vaarbewegingen per jaar." Het kavelruilproject biedt riettelers dan ook nieuwe mogelijkheden op het realiseren van een efficiëntere bedrijfsvoering.

Uitwisselbaarheid
Uitgangspunt van het vrijwillige kavelruilproject is dat de deelnemers er allemaal op vooruit moeten gaan. Een klein deel van de grond in Nationaal Park Weerribben-Wieden is in handen van particulieren. Het overgrote deel is eigendom van Staatsbosbeheer (Weerribben) en Natuurmonumenten (Wieden), die de percelen op hun beurt verpachten.
Omdat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor het aankopen van rietpercelen destijds subsidie hebben gekregen, kunnen deze pachtgronden niet zo maar geruild worden. Naast het eigendomsrecht en de eventueel in het verleden verkregen subsidie, is de uitwisselbaarheid van rietvelden in Weerribben-Wieden ook afhankelijk van het beheerspakket: het geheel aan vergoedingen dat geldt voor het onderhouden van het perceel, de bereikbaarheid en de staat van onderhoud.

Zie voor meer informatie de website van Stimuland.

Bron: Stimuland