JeugdNatuurClub De Wieden viert 10e seizoen.

donderdag 21 mei 2015

Op woensdagmiddag 20 mei kwamen alle leden van JeugdNatuurClub De Wieden voor een feestelijke bijeenkomst naar De Veldschuur in De Olde Maten. Het was feest, want deze middag vierden we dat JeugdNatuurClub De Wieden al 10 jaar bestaat.

Alle kinderen vieren buiten feest
Het was een hele speciale middag met een feestelijk programma voor alle kinderen van de club en ook voor de vrijwilligers, buiten bij De Veldschuur in Rouveen. Lekker buiten samen met andere kinderen actief bezig zijn. Speciaal voor deze dag is een programma gemaakt die de kinderen naar “het dorp van Fah” leidde en waar zich een heuse natuurtheatervoorstelling afspeelde waarbij de kinderen beurtelings publiek en toneelspelers waren. Een groot succes.  Zowel de kinderen als de vrijwilligers die de kinderen begeleiden tijdens hun clubmiddagen zijn in het zonnetje gezet.

Een feest!
Het is eigenlijk altijd een feestje om bij JeugdNatuurClub De Wieden betrokken te zijn. Of het nu is als lid, als ouder, als begeleider, als medewerker of bestuurslid. Allemaal genieten ze van het plezier dat een leuke activiteit in en over de natuur met zich meebrengt. En dat al ruim 10 jaar. Beslist een feestje waard. Helaas was deze middag meteen de afsluiting van dit seizoen. Maar na de zomervakantie begint er weer een nieuw JeugdNatuurClubseizoen en nieuwe leden zijn van harte welkom!

Het begon in 2004
Op 15 september 2004 ging JeugdNatuurClub De Wieden zeer succesvol van start met de eerste clubmiddag. Ruim honderd kinderen telde de club in de beginperiode. Er was zelfs een ledenstop in de beginjaren. De grote stuwende kracht achter dit succes was Liesbeth Schoenman, een belangrijke initiatiefnemer en met haar enthousiasme en enorme inzet wist ze veel te bereiken.
Aan die eerste clubmiddag zijn vele vergaderingen voorafgegaan en is er heel wat werk verzet. Er werd gekozen voor een gezamenlijke club waar vier partijen samen de schouders onder zetten: Natuurmonumenten De Wieden - St. Jansklooster, Museum Schoonewelle Centrum Natuur en Ambacht - Zwartsluis, Staatsbosbeheer Hasselt-Staphorst - Punthorst en Stichting Natuur en Milieu Zwartewaterland – Hasselt. Begeleiders werden gevonden, leden geworven, afspraken gemaakt over de werkwijze, een activiteitenprogramma opgesteld, sponsoren gezocht, er kwam een website, flyers, trainingen voor de begeleiders. Teveel om op te noemen.
Door middel van een prijsvraag werd de naam van de club gekozen: JeugdNatuurClub De Wieden. Daarbij staat De Wieden niet alleen voor het gebied, maar geeft ook aan dat kinderen uit ‘de wiede’ omgeving zich bij de club kunnen aansluiten. Gestart werd met vier groepen: Oranjetipjes, Woelratjes, Kiekendieven en Zeearenden. Elke groep had rond de 40 leden met 5 begeleiders. Er kwam een gedrukt clubblad, waarin mooie verhalen en fotoverslagen van de verschillende activiteiten waren opgenomen.

Nieuwe leden van de JeugdNatuurClub
Na de zomervakantie begint het nieuwe seizoen van JeugdNatuurClub De Wieden, dat loopt van september tot en met mei. De leden, kinderen van 8 tot 12 jaar, komen eens per maand op een woensdagmiddag bij elkaar om te struinen, spelen, ontdekken en te leren in de natuur. Soms wordt het programma binnen gedaan, bijvoorbeeld in de winter. De kinderen worden ingedeeld in een groep op basis van hun leeftijd, waarbij rekening wordt gehouden met praktische zaken zoals de mogelijkheid om te kunnen carpoolen. De activiteiten worden niet alleen in De Wieden gedaan, maar ook in de natuurgebieden ten zuiden daarvan. De ene keer werken ze samen met een boswachter van Natuurmonumenten, dan weer met Staatsbosbeheer of museum Schoonewelle in Zwartsluis.

Een impressie van de feestelijke middag, klik hier

Meer informatie over JeugdNatuurClub De Wieden