Inspiratie opdoen voor Nationaal Park nieuwe stijl

vrijdag 10 april 2015

Een delegatie van 34 personen vanuit de gemeente Steenwijkerland is 10 en 11 april j.l. op een tweedaagse werkbezoek geweest naar Nationaal Park De Biesbosch en Nationaal Park Hoge Kempen in België.
Het doel van het werkbezoek was inspiratie opdoen voor de toekomstige doelen, organisatiewijze en financieringsmodellen van Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Parkschap
Bij het bezoek aan Nationaal Park De Biesbosch op 10 april werd speciaal aandacht besteed aan het feit dat dit Nationaal Park een Parkschap is. In 2011 werd een bestuurscommissie benoemd voor het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, die alle bevoegdheden kreeg om het gebied te beheren. Het voordeel van het Parkschap is dat de relatieve ‘vrijblijvendheid’ van het voormalige Overlegorgaan van het Nationaal Park De Biesbosch er niet meer is. Men heeft contracten opgesteld waaraan de partners zich moeten houden en waar in beschreven staat wie waarvoor verantwoordelijk is.  Op dit moment speelt er binnen het Parkschap wel de discussie of er naar een iets andere vorm gekeken moet worden, gelet op de veranderende tijden en zal er net als in Overijssel kritisch gekeken worden, hoe verder?

Tafelsessies
Tijdens Tafelsessies werden ervaringen uitgewisseld met betrekking tot de vier thema’s:
Bestuurlijke zaken; Toekomstvisie Nationaal Park De Biesbosch; Financiering en verdienmodellen; Samenwerken met parners. De tafelsessies leverde veel gespreksstof op, waar in de loop van het werkbezoek regelmatig op werd teruggekomen.

1 Nationaal Park, 6 keer anders
Bij het bezoek aan Nationaal Park Hoge Kempen op 11 april werd er speciaal aandacht besteed aan de toegangspoorten van dit enigste Nationaal Park van België. Er zijn zes toegangspoorten gemaakt met ieder haar eigen thema, waarbij zij te samen de identiteit van het Nationaal Park weergeven.

Het concept van een poort is dat ze gelegen is aan de rand en zelfs een eindje (som op 2 km afstand) van het natuurgebied van het eigenlijke Nationaal Park vandaan. Op die manier willen ze de natuur verbinden met de mensen (locale economie).
Iedere poort heeft een goede parkeervoorziening. Hierbij zijn de poorten uiterlijk te herkennen aan een stenen muur, waarbij een overzichtskaart van het Nationaal Park aanwezig is en eveneens hier het startpunt is van excursies en andere activiteiten. Bij iedere poort is een ‘Onthaalgebouw’ op kleine afstand van de parkeerplaats. Bij iedere poort zijn themapaden ontwikkeld in de vorm van netwerken van wandel-, fiets- en ruiterpaden, die de stad met de poort verbind, maar ook de poort met de natuur van het Nationaal Park verbind.

Masterplan
Het Projectbureau Nationaal Park Hoge kempen was de trekker van de ontwikkeling van de Poorten in het Nationaal Park. Te samen met alle betrokkenen is er een Masterplan gemaakt en is er gezamenlijk besloten om met alle partners hiervoor te gaan. Met dit Masterplan konden subsidies aangevraagd worden en gaf dit een collectief gevoel richting de Vlaamse politiek. Alle betrokken gemeentes hebben het Masterplan ondertekend en zo stonden ze samen sterk bij de ontwikkeling van hun ‘eigen’ Poort.

Samen voor een plan
Burgemeester Marja v.d. Tas sloot dit werkbezoek af met de woorden:
Wij hebben geleerd dat het Nationaal Park van ons allen moet zijn, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. De vraag is: Hoe verbind je elkaar?
Dit bezoek is een mooi startmoment, waarbij wij met z’n allen met enthousiasme verder gaan.
Alles hoeft niet tegelijk, maar we moeten wel kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Als eerste moeten we een goed plan maken, waar iedereen zich in kan herkennen.


We gaan voor een goede toekomst van een fantastisch gebied,
ons Nationaal Park!

Voor het volledige verslag van dit werkbezoek, klik hier
Voor de presentatie in Nationaal Park De Biesbosch, klik hier
Voor de presentatie in Nationaal Park Hoge Kempen, klik hier

Voor een overzicht rondom het proces Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl, klik hier