Inschrijving cursus Gastheerschap gestart

woensdag 11 oktober 2017

In januari gaat wederom de cursus Gasheerschap Nationaal Park Weerribben-Wieden van start. IVN organiseert deze cursus voor de negende maal voor ondernemers uit of grenzend aan Nationaal Park Weerribben-Wieden. De ondernemers die aan de vorige cursussen hebben deelgenomen zijn enthousiast over wat ze tijdens de cursus hebben geleerd. De inschrijving voor de nieuwe cursus is van start gegaan. Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen. Voor opgave of meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Nel van der Laan (n.vanderlaan(at) ivn.nl / 06-12890380). 

Cursusdata (o.v.b.)
De cursus omvat vier avonden – 22 januari, 5 en 19 februari, 5 maart - en een dag in het veld op maandag 19 maart. De bijeenkomsten vinden op verschillende locaties in het gebied plaats bij al gecertificeerde Gastheren. Tijdens de velddag wordt een rondgang door het Nationaal Park gemaakt, waarbij de kennis opgedaan tijdens de cursusavonden in het veld wordt bekeken. De velddag wordt afgesloten met de officiële certificering van de nieuwe Gastheren en -vrouwen.