Informatieve netwerkbijeenkomst gastheren

maandag 3 december 2012

Op maandagmiddag drie december kwamen 37 gastheren bijeen voor de laatste netwerkbijeenkomst van dit jaar.

Paul Niens, secretaris van het nationaal park, vertelde over verschillende ontwikkelingen binnen het park.

.
Dag van het Nationaal Park
Er werd onder andere vooruit gekeken naar de Dag van het Nationaal Park. Deze dag gaat in 2013 plaatsvinden op zondag 26 mei. Vanuit de aanwezige gastheren kwamen diverse ideeën om invulling te geven aan het thema: de smaak van het nationaal park.
Daarna gaf Ron Kranenburg van Staatsbosbeheer informatie over het vernieuwde Buitencentrum Weerribben in Ossenzijl. De aanwezigen kregen de gelegenheid om het verbouwde centrum te bezichtigen.

Cultuurhistorisch vragenuur
Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit een cultuurhistorisch vragenuur. Drs. Jos Mooijweer, directeur van de Stichting IJsselacademie, wist de aanwezigen enorm te boeien met het beantwoorden van vragen die door de gastheren waren gesteld. Als wetenschapper wist de spreker helder weer te geven dat sommige verhalen leuke anekdotes zijn, maar beslist niet op waarheid berusten. Tal van onderwerpen passeerden de revue: over de afkomst van namen van boerderijen, over de vele eendenkooien die er vroeger waren, de rol van de turfwinning in het gebied en wat de gevolgen waren van het feit dat dit hier vooral een particuliere bezigheid was. 
Al met al was het een boeiende middag, waarbij ook tijd was om in de wandelgangen onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

Voor meer informatie, kijk op Gastheren Nationaal Park Weerribben-Wieden

  .