Faunapassage verbindt Wieden en Weerribben

vrijdag 15 maart 2013

Vrijdag 15 maart start een uniek project in Nationaal Park Weerribben-Wieden.
Dan begint de aanleg van de zogenoemde hoofdfauna-passage, die De Wieden en De Weerribben met elkaar verbindt. Dieren kunnen zich dan veilig van het ene gebied naar het andere verplaatsen, waar ze momenteel nog de levensgevaarlijke N333 moeten oversteken.

Voor de realisatie van de hoofdfaunapassage is de aanleg van een zeventig meter lange, zeventien meter brede en vier meter hoge brug in het verlengde van de Weteringbrug nodig. Die is geschikt voor automobilisten en fietsers. Onder de brug komt een groen gebied vol flora waar veel diersoorten straks van profiteren. Dat gebied bestaat uit een nat en een droog deel. Ook leggen we drie ecoduikers aan voor amfibieën”, legt projectleider Pieter Heinstra van de Provincie Overijssel uit. 

©Ronald Messemaker

Hij somt vervolgens een lange lijst van dieren op die vanaf eind volgend jaar makkelijker tussen Wieden en Weerribben kunnen bewegen, waaronder de otter, de vleermuis, de roerdomp, de purperreiger, de ree, de heikikker, padden en de grote vuurvlinder.

De provincie Overijssel gebruikt de aanleg van de faunapassage meteen voor het nemen van een aantal verkeersveiligere maatregelen. “

Momenteel zijn de op- en afrit richting Muggenbeet en restaurant Geertien heel gevaarlijk vanwege de korte bocht. Die situatie verbeteren we meteen. Ook sluiten we de werkzaamheden aan op de nieuwe natuurontwikkeling Wetering West die in volle gang is”, aldus Heinstra. Verkeer moet het komende half jaar rekening houden met oponthoud. “We maken een nieuw talud en het voorbelasten van de brug duurt een zestal maanden. Voor die periode leggen we over ongeveer vierhonderd meter een tijdelijke weg, waar een maximum snelheid van 50 kilometer per uur geldt.”

Uiteindelijk is de faunapassage begin volgend jaar klaar. Daarna moet de natuur zijn werk doen, zodat de passage ook daadwerkelijk ‘groen’ wordt. Vermoedelijk betekent dit dat de daadwerkelijke verbinding tussen Wieden en Weerribben eind 2014 tot stand is gebracht. En daarmee is de verwachting dat er een uitwisseling van fauna tussen beide gebieden ontstaat. Recreanten profiteren ook van de aanleg van de nieuwe brug en faunapassage. De gemeente Steenwijkerland betaalt voor 10 procent mee aan de werkzaamheden en heeft daarbij de eis dat er de mogelijkheid van een fietspad onder de brug kan komen. Vanaf die locatie ontstaat er vast een prachtig uitzicht over Wieden en Weerribben.
 
geschreven door Erik Driessen, varenindekopvanoverijssel.nl.

Voor een impressie van de starthandeling, klik hier


Voor een vergroting, klik op de foto